Tiroidi anlamak için: Tiroid Kanserlerinin Şifreleri ve Guatr

Tiroid hastalığı olan veya bu hastalığa sahip yakınları bulunanlara yol gösterecek ve bilgilendirecek nitelikte bir kitapla tanıştırıyoruz sizi. Adı, "Tiroid Kanserlerinin Şifreleri ve Guatr".

3 (124) Siz de son yıllarda çevrenizde daha fazla tiroit ya da guatr hastası görmeye başladınız mı? Bu duruma şaşırmamak gerekiyor. Çünkü ülkemizin de yer aldığı kuşak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Endemik Guatr Bölgesi" olarak kabul ediliyor.
Son 50 yıldan beri öncelikle Amerika Birleşik Devletleri’nden başlamak üzere dünyada ve Türkiye’de guatrı önlemeye yönelik koruyucu tıp hizmetine hükümetler liderliğinde önem verilerek başlandı.
"Son derece basit bir yöntemle tuzlar iyotlanarak endemik guatr problemine çözüm üretildi. Dikkat ederseniz, artık etrafımızda boynunda gerdanlık gibi koca koca yumrular taşıyan kişilere daha az sıklıkla rastlıyoruz" diyor Dr. Serdar Tezelman.
İşitilenin, görülenin kaybolmaması amacıyla bazen başucunuzda olan kitap sizi aydınlatır, rahatlatır ve kalıcı olur. Rafine edilmiş ve özümsenmiş bilginin yararı büyüktür.
İnsan yaşamında sağlık sisteminde (hekim-hasta, hasta-hastalık veya hekim-hastalık gibi) ile karşılaşılan problemlerin kaynağı ise iletişimsizlik ve bilgisizliktir.
Profil Yayıncılık’tan çıkan "Tiroid Kanserlerinin Şifreleri Ve Guatr" adlı kitabın içeriğini oluşturan söyleşi, Dr. Serdar Tezelman‘ın mesleğini icra ederken, özellikle de hastalarının problemlerini çözerken veya onların sorularını yanıtlarken sıklıkla karşılaştığı problemleri içeriyor.
Kitap, tiroid hastalığı olan veya bu hastalığa sahip yakınları bulunanlara yol gösterecek ve bilgilendirecek nitelikte.kaynak