Sinsi kansere dikkat!

Tedavi süreci de çok zor oluyor…

606416_detay Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Topgül, kanserler arasında en sinsisinin pankreas olduğunu söyledi.
Samsun OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Koray Topgül, pankreas kanseri hazım sisteminin en sık 2’nci kanseri olduğunu ifade etti.
Yetişkinlerdeki kansere bağlı ölümlerde de ise 4’ncü sırada yer aldığını söyleyen Doç. Dr. Koray Topgül, "Pankreas kanseri, yetişkinlerdeki kansere bağlı ölümlerde de 4’ncü sırada yer alır. Pankreas, organ yerleşimi olarak karnın en arkasında, barsaklardan gelen ve karaciğere giden ana damarlar üzerine yerleşmiş ve bu damarlarla yakın ilişkide olan bir organ. Bu farklı anatomik yerleşim nedeniyle hem belirtiler geç ortaya çıkar hem de cerrahi açıdan ameliyata ait zorluğu artırır. Hastalığın belirtileri de çoğu zaman sinsi ve hastaların çok önemsemediği karında rahatsızlık hissi, şiddetli olmayan ağrılar, iştahsızlık, hazımsızlık, bulantı gibi bir çok hastalıkta olabilecek belirtiler şeklinde ortaya çıkabilir.
Özellikle yakın zamanda kilo kaybı, iştahsızlık ve sarılık belki de en belirgin şikayet ve bulgulardır. Pankreasın baş kesiminde, safra kanallarının barsağa açıldığı noktada kanser gelişmesi sarılığın erkenden ortaya çıkması, kanserin erken dönemde yakalanmasına neden olabilir. Yine daha önce şeker hastalığı (diyabet) olmayan bir kişide son 6 ay içinde aniden ortaya çıkan şeker hastalığı bir erken belirti olabilir. Hastalık temelde ileri yaş hastalığıdır, özellikle 65 yaş üstü kişilerde ve erkeklerde sıktır. Sigara ve genetik yatkınlık önemli risk faktörleridir. Pankreas gövde ve kuyruk bölgesinde yerleşen kanserlerde belirtiler çok geç ortaya çıkabilir ve genellikle hastalık başka organlara yayılmış olur. Sırta vuran ve ağrı kesicilere yanıt vermeyen ağrı gelişmesi hastalığın sinirleri de tuttuğunu ve cerrahi tedavi şansı olmadığını gösterir. Tanısında karın ultrasonografisi, karın tomografisi ya da MR görüntüleme en önemli araçlardır" dedi.
Pankreas kanserinin temel tedavisinin cerrahi yöntem olduğunu da ifade eden Doç. Dr. Topgül, "Pankreas kanserinde diğer tedaviler genelde yardımcı tedavilerdir ya da çıkarılamayacak tümörlerde hastanın kalan ömrünü rahat geçirmesini sağlayacak yöntemlerdir. Ameliyatın zorluk derecesi ve komplikasyon oranı yüksektir. Ameliyata bağlı ölüm oranı yüzde 5-10, komplikasyon oranı yüzde 25 kadardır. Yaşın ileri olması ameliyat için kesin bir engel değildir, ancak hastanın performansı önemlidir. Ameliyat sonrası ortalama sağ kalım 20 ay kadardır. Ancak erken evrede yakalanmış tümörlerde tedavi şansı daha yüksektir ve sağ kalım oranı artar.
Bu sinsi tavrı ve zor tedavi süreci nedeniyle özellikle ileri yaşta olan kişilerin belirti ve bulguları önemsemesi ve erken dönemde sağlık kuruluşlarına başvurarak konunun üzerine gitmeleri çok önemlidir" diye konuştu. kaynak