Şarap hakkında gerçekler

5660575 Üzümün en keyif verici hali olan şarap, ölçülü içildiği takdirde sağlığa oldukça faydası dokunan bir içki.

Uzak Durmakta Fayda Var Ama İçiyorsak Ne Kadar İçmeli?

2005 yılının başlarında Amerikan hükümetinin çıkardığı beslenme rehberinde alkol kullanan kadınlara günde 1, erkeklere 2 kadeh alkol önerilmektedir. Alkol tüketimiyle alakalı en son yapılmış araştırmaları ve çalışmaları takip eden diyet uzmanları, insanların kafasındaki kurmaca düşünceleri gerçeğe çevirmek ve sağlıklı yaşam biçimi seçenekleri yapmaları konusunda önerilerde bulunmak üzere eşsiz bir konumda bulunmaktadırlar. Son birkaç yıl içerisinde, çeşitli araştırmalar kırmızı şarap tüketiminin sağlık üzerine yararlı etkileri olduğunu ortaya çıkarmıştır. Ancak bu araştırmaların sonucunda daha birçok araştırma ve incelemenin yapılması gerektiğine ihtiyaç olduğu belirtilmiştir

Kırmızı Şarap ve Sağlıklı bir Kalp
Fransızlar, hem bu kadar yüksek oranda yağ tüketip hem de bu kadar düşük kalp hastalıkları hızına sahip oldukları için profesyonel sağlık çalışanlarını tarih boyunca şaşırtmışlardır. Hatta bu durum bilim adamlarının Londra’ da, Queen Mary School of Medicine’ da 23 farklı şarabı (Fransız diyetinin bir diğer önemli unsuru) inceleyerek yaptıkları araştırmaya kadar ‘Fransız Paradoxu’ olarak kalmıştır. 2001 yılında yapılan çalışmanın Nature dergisinde yayınlanmıştır; şarabın içindeki bazı lezzet veren bileşikler (polifenoller) kroner kalp hastalıklarında önemli bir molekül olan endothelin-1 üretimini yavaşlatmaktadır. Endothelin-1, kan damarlarındaki endotel hücreler tarafından üretilen proteindir. Bu proteinin fazla olması damarlarda kalınlaşmaya ve aterosiklerozise neden olabilmektedir. Araştırmacılar bütün şarapların endothelin-1 içerdiğini ve bu yararı sağladığını bulmuştur. Ancak ‘Cabernet Savuignon’ cinsi şarabın diğerlerinden daha üstün olduğunu farketmişlerdir.
Yapılmış başka iki çalışma da kırmızı şarabın içindeki polifenollerin (plifenollerden özellikle resveratrol, proantosiyanidinler ve quercetin) kalp sağlığını koruyucu etkisi olduğunu desteklemiştir.
Das ve arkadaşlarının yaptığı çalışmaya göre üzüm, değişik antioksidanları içermektedir. Bu antioksidanlardan resveratrol(üzüm kabuğunda bulunur) ve proantosiyanidinler(üzüm çekirdeğinde bulunur) myokard yaralanmalarında eşit düzeyde etkilidir.
Constant tarafından yapılan çalışmada, alkollü içeceklerin bir çoğunun kalp sağlığını koruyucu yönde etkisinin, muhtemelen HDL’ yi arttırmasından dolayı olduğunu belirtmiştir. Ayrıca alkol trombosit agregasyonunu önlemektedir ve fibrinolizi arttırmaktadır.
Kırmızı şarabın kardiovasküler hastalıklara karşı eşsiz bir koruyucu olma özelliği, içindeki aktif flavonoidlerden kaynaklanmaktadır. Bu antioksidant maddeler, α- tokoferol’ den daha güçlü antioksidant etki gösteren resveratrol ve quercetin’ dir.
Bazı araştırmaların kırmızı şarabın kardiovasküler koruyucu özelliklere sahip olduğunu kanıtlamasına rağmen, Amerikan Kalp Derneği, kardiovasküler koruyucu olarak alkol’ un (özellikle şarap) önerilmesini destekleyen çok az sayıda gerekçe olduğunu söylemektedir. Şarabın diğer alkol çeşitlerinden daha yararlı olduğunu gösteren açık bir kanıt olmamasına rağmen şarabın içindeki eşsiz maddelerin lipoprotein metabolizması/kan yağları üzerine etkilerini gösterecek klinik araştırmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.
Amerikan Kalp Derneği makul düzeyde kullanılan şarap veya alkolün(günde 1 veya 2 kadeh) önemli bir ölüm riskine sebep olmamasını, yapılan prospektif çalışmalarla yaklaşık % 30- % 50 oranında kroner kalp hastalığı riskini düşürmesiyle ilişkilendirmektedir.
Kırmızı Şarap ve Akciğer Kanseri
İspanya Santiago de Compostela Üniversitesi, Önleyici Tedavi ve Halksağlığı Bölümünün yaptığı araştırmaya göre kımızı şarap akciğer kanserine karşı ek bir koruyucu özellik göstermekktedir. Çalışma Kasım 2004’ te Thorax dergisinde yayınlanmıştır. Kırmızı şarap, beyaz şarap ve pembe şarabın, bunun yanında bira ve likörün de akciğer kanseri üzerine etkilerini gösteren bir çalışma yapmışlardır. Araştırmada 140 akciğer kanserli hasta, 187 kanser olmayan birey, yaşadıkları yer, sigara içme alışkanlıkları, her bir içkiyi ne kadar tükettikleriyle alakalı bir anket doldurmuşlardır. Bütün katılımcılar erkektir ve yaşları 62 yaş ve üzerindedir.
Kırmızı şarap tüketimi istatistiksel olarak akciğer kanserinin gelişmesinin zalmasıyla önemli ölçüde ilişkilendirilmiştir. Bütün katılımcılarla yaşam biçimleri, alkol tüketimleri ve sigara kullanım durumlarıyla ilgili tek tek görüşülmüştür. Kırmızı şarap içenlerle içmeyenler kıyaslandığında, kırmızı şarabın akciğer kanseri gelişme riskini düşürmede % 57 oranında etkiye sahip olduğu görülmüştür. Buna ek olarak araştırma, hergün içilen 1 kadeh şarabın akciğer kanserinin gelişmesini %13 oranında azalttığını göstermiştir.
Çalışmaya göre, beyaz şarap tüketimi zıt etki göstermiştir. Günlük beyaz şarap tüketmek akciğer kanseri riskini arttırmaktadır (Çalışmada sadece 39 kişi beyaz şarap içmektedir, dolayısıyla veriler çok tanımlayıcı olmayabilir). Ancak sonuçlar, alkolün risk ve yararlarıyla ilgili ilginç ihtimaller olduğunu göstermiştir.
Kırmızı Şarap ve Prostat Kanseri
Fred Hutchinson Kanser Araştırmaları Merkezi (Seattle)’ nin yaptığı çalışmaya göre, hergün tüketilen 1 kadeh kırmızı şarabın erkeklerin prostat kanseri riskini kısmen azalttığını göstermiştir.
Haftada 4 kadeh veya daha fazla içilen kırmızı şarap tüketen erkeklerin prostat kanseri riskini %50 oranında azalttığı, agresif tip prostat kanseri insidansını %60 oranında azalttığı görülmüştür.
Stanford ve arkadaşları, Seattle çevresinde yaşayan, 753 yeni teşhis konulmuş prostat kanserli hasta ve 703 sağlıklı bireyle görüşmişlerdir. Hastaların yaşları 40 ila 64 arasında değişmektedir, çoğunluğu 60 yaşın altındadır. Hastalara günlük yaşamdaki alkol tüketimleri ve prostat kanseriyle alakalı diyet, sigara kullanımı, kaser ve aile öyküsü gibi bazı risk faktörleri sorulmuştur.
Kırmızı şarap tüketimi erkeklerde belirgin bir oranda prostat kanseri riskini azaltırken, Stanford ve arkadaşları yaptıkları araştırmada bira,likör ve beyaz şarabın olumlu veya olumsuz hiçbir etki göstermediğini bulmuşlardır.
Stanford bu çalışmayı yapmalarının bir nedenini bilimsel literatürde yapılan hiçbir araştırmada prostat kanseri ve alkol tüketimiyle ilgili tutarlı bir ilişki olduğunun gösterilmemesi olarak belirtmektedir. Literatürdeki araştırmaların bazıları kırmızı şarabın prostat kanseri riskini düşürdüğünü, bazıları arttırdığını, bazıları da anlamlı bir ilişki olmadığını belirtmişlerdir.
Her Zaman Orta Karar En İyisi
Ulusal Alkol İstismarı ve Alkolizm Enstitüsü(National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism)’ nün geçen yaz yayınlanan raporuna göre, günde 1 veya 2 kadeh içki yararlı olabilir ancak şuna dikkat çekmek gerekir ki alkolün insanlar üzerine etkileri yaşa, cinsiyete, genetik yapıya ve diğer faktörlere göre değişmektedir.
Ayrıca arştırmacılar toplam alkol tüketiminin yanında alkol içim şeklinin de çok önemli olduğunu vurgulamışlardır. Alkol vücutta çok hızlı hareket ettiğinden, hergün küçük miktarlarda tüketmek alkolün sağlık üzerine etkisini uzatmak için yararlı olurken, fazla tüketmek sağlık risklerini arttırmaktadır.
Kırmızı şarap tüketiminin faydaları düşünüldüğünde potansiyel risk oluşturacak faktörlerin yanında hamilelik durumu, eskidenberi varolan bir kalp sorunu, karaciğer ve kan basıncı koşulları da göz önünde bulundurulmalıdır.
Alkol ayrıca besin kaynaklı olmayan enerji yoğunluğuna olan katkısından dolayı, Amerika’ daki populasyonda artan obeziteye katkıda bulunmaktadır.
Makul ölçülerde alkol tüketimi faydalı sağlık sonuçları doğururken, aşırı miktarda tüketimin sağlık üzerine zararlı etkileri vardır.