Rahim Kanseri

Belly. Çoğunlukla rahim boynunda ve vajinanın başlangıç kısmında meydana gelen bir hastalıktır. Çok düşük yapan veya çok doğuran kadınlarda daha fazla görülür. Tıp dilinde uterus kanseri denir. Vajinadan kan veya fena kokulu akıntı gelir. Böyle durumlarda, vakit kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Rahim Kanseri Nedenleri

Rahim ağzı kanseri meme ve rahim kanserinden sonra kadında en fazla rastlanan üçüncü kanserdir. Ortalama görülme yaşı 45 dir. Erken rahim ağzı kanseri hastasının %95’inden fazlası iyileşebilir. Bu yüzden erken teşhis ve tedavisi önemlidir. Kkansere yatkınlığı arttıran bazı faktörler vardır. Bunlar;

Siyah ırkda daha fazla görülür, 
Çok eşlilik, 
Cinsel temasın 20 yaşından önce başlaması, 
Düşük sosyo ekonomik düzey, 
Viral ve bakterial enfeksiyonlar, 
Çok doğum, 
Sigara içimi, 
Vitamin C eksikliği, 
Erkek eşin sünnetli olmaması, 
Hastanın bağışıklığının baskılanması.

Rahim Kanseri Belirtileri

Erken evre kanserler genelde bulgu vermezler. Erken dönemde yakalayabilmek için yıllık rutin smear testi ve muayene gereklidir. İlerlemiş kanserin klinik bulguları;

Adet arası kanamalar
Bu kanamalar lekelenme, kanlı akıntı veya aşikar kanamalar şeklindede olabilir. Genelde kokulu, kaşıntı yapmayan akıntıdır. 
İlişki sonrası kanama 
Kasık ağrısı genellikle tek taraflıdır 
Zayıflık, kilo kaybı ve kansızlık hastalığın geç dönem bulgularıdır. 
Rahim ağzı kanserinin ilerlemesi bazen çok hızlıdır. Bu nedenle, kanserin erken dönemde saptanabilmesi için gebelerde dahil olmak üzere tüm kadınların düzenli jinekolojik muayene ve smear testi yaptırmalarının büyük önemi vardır. Çünki hastalık bulgu vermeye başladığında çoğunlukla ilerlemiş safhadadır, ve klinik olarak yapılacak şeyler kısıtlıdır. Kanserin tanısı jinekolojik muayene ve alınan örneklerin patolojik incelemesi ile yapılır. Erken evre kanserlerin tedavisinde sadece rahim boynu veya rahimin alınması ile başarılı sonuç elde edilirken, ilerlemiş kanserlerde büyük ameliyatlar ve bunlara ek olarak yapılan radyoterapi ve kemoterapi tedavilerinin sonuçları pek yüz güldürücü olmamaktadır.

Rahim Kanseri Tedavisi

Ameliyat ile kanserli rahim çıkartılırken aynı zamanda cerrahi evreleme yapılmalıdır. Karın  orta hat kesisi ile açılmalı ve karın içini tümör yayılımı açısından  gözle değerlendirmeyi takiben karın içine steril sıvı dökülerek  yıkantı sıvısı alınmalıdır. Daha sonra  rahim ve yumurtalıklar ve lenf bezleri çıkartılmalıdır (pelvik – paraaortik lenfadenektomi) Karın içinden şüpheli bölgelerden biopsiler alınmalıdır. Karın içine yayılım mevcutsa (evre IVb) , mümkün olduğu kadar tüm tümöral kitle çıkartılmalıdır. Karın içine yayılmış rahim kanserlerinde de yumurtalık kanserinde olduğu gibi, omentektomi ve yayılım olan barsak kısmı çıkartılarak geriye tümör bırakılmamaya (rezidü) çalışılmalıdır.
Tam bir cerrahi evreleme yapılan hastalarda  ameliyat sonrası  radyoterapi yapılması  gereken hastalar daha doğru seçilir. Oysaki tam cerrahi evreleme yapılmayan hastalarda ,ameliyatın eksikliğini gidermek için tüm hastalara radyoterapi yapmak gerekir. Tam bir cerrahi evreleme sonrası lenf bezlerinde kanser yayılımı yoksa , karın alt bölgesi ışınlaması ( pelvik radyoterapi)  yerine vajinal kubbe ışınlaması  daha akılcı bir yaklaşımdır. Böylece radyoterapinin barsaklara yapacağı olumsuz yan etkilerinden sakınılabilir.  Clear cell veya seröz papiller gibi hastalık seyri kötü olan histolojik tipler  dışında, evre Ic- endometrioid adeno kanser olgularında, radyoterapi yapılmadan bile  hasta takip edilebilir. Cerrahi sonrası takip edilen olgularda hastalık tekrarlama  oranları %5-8 kadardır.  Hastalık tekrarlaması  olan olgularda ise eğer daha önce radyoterapi yapılmamışsa uygulanacak olan radyoterapi ile başarı oranı yüksektir. Eğer hastalık  vajen kubbe üzerinde bölgesel olarak tekrarlamışsa bu hastalara ameliyat yapılarak kitle çıkartılmalıdır. Radyoterapi, kitle çıkartıldıktan sonra yapılırsa daha başarılı sonuçlar elde edilir. kaynak