Meme kanserini önlemede önemli adım

memel Meme kanseri türlerinin yarısından fazlasıyla bağlantılı bir gen bulundu.

İngiltere’deki Cambridge Üniversitesi’nden bilim adamları, 8. kromozomdaki NRG1 geninin kanser hücrelerinin çoğalmasını engellediğini, bu hücrelerin 8. kromozomda görülmediğini belirledi.
Bilim adamları, prostat, yumurtalık, kalın bağırsak ve mesane kanserlerinde de rol oynayan genin işlevini tam olarak yerine getirememesi durumunda 8. kromozomda kanser hücrelerinin artabileceğini belirtti.
Herkesin bozulmamış NRG1 geniyle doğduğunun, ancak zamanla bu genin zarar görerek kanser hücrelerinin geçişine neden olabileceğinin vurgulandığı araştırmanın başındaki Dr. Paul Edwards, meme kanserine yol açan yeni bir işleyiş konusunda hayati bilgiler vermesi nedeniyle bu genin bulunmasının son derece önemli olduğuna dikkati çekti.
Edwards, genin meme kanseriyle bağlantılı olduğuna dair çok güçlü göstergelerin bulunduğunu, ancak prostat veya kalın bağırsak gibi kanserler için aynı şeyi söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.
Araştırmaya maddi destek veren yardım örgütü Breast Cancer Campaign’den (Meme Kanseri Kampanyası) Arlene Wilkie de, bunun, meme kanserinin teşhisi ve tedavisini geliştirecek yeni birçok stratejinin yolunu açacak önemli bir buluş olduğunu belirtti.
1970’li yılların sonunda p53 geni belirlenmiş, bu gen daha sonra kanser hücrelerinin çoğalmasını durduran tümör önleyici genler sınıfına alınmıştı. NRG1 de benzer özelliğe sahip olması nedeniyle büyük önem taşıyor. kaynak