Meme kanserine kök hücre freni

fft17_mf174147 Kök hücre tedavisiyle her 8 hastadan biri daha uzun yaşıyor ya da kurtuluyor

Her 8 kadından birinde görülen meme kanserindeki metastaz riski, kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi ile yüzde 15 azaltılabiliyor. Kök hücre tedavisiyle her 8 hastadan biri daha uzun yaşıyor ya da kurtuluyor

Romatizmadan nörolojik rahatsızlıklara günümüzde artık birçok hastalıkta başvurulan kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi tedavisi, meme kanserinde de başarıyla uygulanıyor.
Her 8 kadından birinde görülen meme kanserindeki metastaz riski kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi ile yüzde 15 azaltılıyor. Kök hücre tedavisiyle her 8 hastadan biri daha uzun yaşıyor ya da kurtuluyor. "Bu farklı bir kemoterapi uygulama yöntemidir" diyen Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Onkoloji Direktörü Prof. Dr. Yener Koç; meme kanserinde uygulanan kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi tedavisini anlattı:

24 SAAT KÖK HÜCRE VERİLİYOR
*Meme kanserinde uygulanan kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi tedavisi için hastaya beş gün süresince kan yapıcı hücreleri artıran bir iğne yapılıyor ve kan yapıcı hücreler 50 kat artıyor. Dördüncü günden itibaren kök hücre, toplanabilir hale geliyor. Kök hücreleri toplayan "aferez makinesi" ile işlem 3.5 saatte tamamlanıyor. İki günlük bir aradan sonra yüksek doz kemoterapi verilen hastaya, bu işlemden 24 saat sonra kök hücre veriliyor. Verilen kan yapıcı hücreler 10 gün içinde iliğe yerleşiyor ve kan yapımı başlıyor. Böylece hastayı yüksek doz kemoterapinin yan etkilerinden korumak mümkün oluyor.

KENDİN KÖK HÜCRE NAKLİ
* Bizde buna kök hücre nakli deniyor ama aslında bizim yaptığımız gerçek kök hücre nakli değil; kök hücre destekli yüksek doz kemoterapi. Metastaz riski yüksek olan meme kanserli hastalara otolog (kendinden) ilik nakli öneriyoruz. Otolog yani kişinin kendinden alınarak yapılan kök hücre naklinde, hastaların iyileşmesi kök hücre sayesinde olmuyor; yüksek doz kemoterapi veriyoruz ve kişi bu yüksek doz kemoterapi sayesinde iyileşme şansını artırabiliyor. Kişiye kendisinden alınarak yapılan kök hücre naklinde, hastaların iyileşmesi bu sayede olmuyor; yüksek doz kemoterapi verilen kişinin iyileşme şansı kemoterapi sayesinde artıyor.

15 GÜNDE NORMALE DÖNÜYOR
* Yüksek doz kemoterapinin yan etkilerini azaltmak ve tedaviyi tolere edilebilir hale getirmek için kök hücre toplayıp hastaya veriyoruz. Çünkü bir kişiye çok yüksek doz kemoterapi verirseniz (normalin 10- 20 katı) kan yapımı kalıcı olarak bozulabilir. Bu yan etki, yüksek doz kemoterapi uygulanmasının önünde olan en önemli engellerden birisidir. Bu engeli aşmak için topladığımız kan yapıcı kök hücreleri veriyoruz. Böylece verilen kök hücreler kemoterapi sonrası etkilenen kan yapımını 10-15 gün içinde normale döndürüyor, kemoterapiyi uygulanabilir hale getiriyor.

30 BİN HASTADA UYGULANDI

*Bu yöntem şu ana kadar 30 binin üzerinde meme kanserli hastaya uygulandı.Türkiye’de bu yöntemi uygulayan merkezlerin var ancak ilik nakli yapılan onkoloji ünitesi sayısının çok az olması nedeniyle yeterince gelişemedi. Dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin ilik nakli ünitesinin yüzde 2’nin altında bir ölüm riskiyle çalışması. Oysa ilik nakli üniteniz yüzde 2’nin altında bir ölüm riskiyle çalışıyorsa, yüksek doz kemoterapinin normal kemoterapiden daha yüksek bir riski yoktur. O zaman bu üniteler çok rahatlıkla meme kanserli hastalara bu yöntemi önerebilmeli. Ama eğer ünitede yüzde 5’in üzerinde ölüm riski varsa kesinlikle önerilmemeli.

KİMLERE UYGULANABİLİR?

Kök hücre destekli yüksek doz kemoterapiden yarar sağlayacak meme kanserli alt gruplar şunlar:
*Östrojen reseptörü pozitif olanlar
*Menopoza girmeden önce kanser tanısı alanlar
*Grade-1 tümörü bulunanlar
*Koltuk altında 4’ten fazla lenf düğümü tutulumu olanlar
*Kanser erb onkogeni olmayanlar
Araştırmalar; yöntemin uygulandığı hastalarda normal kemoterapiye göre yüzde 15’e varan hastalıksız bir yaşam veya yaşam uzaması üstünlüğü görüldüğünü gösteriyor. Bu tedaviyle, her 8 hastadan birinin daha uzun yaşadığı ya da hastalıktan kurtulduğuna dikkat çekiliyor.kaynak