Karaciğer Kanseri

686973_detay Karaciğerin kendi hücresinden kaynaklanan kötü huylu (habis) tümörlere primer (birincil) karaciğer kanseri diyoruz.Karaciğerin kendi hücrelerinden çıktığı için hepatosellüler (karaciğer hücreli) karsinom adı ile anılır. En sık görülen ve en ölümcül tümörlerden biridir. Karaciğer kanseri gelişimi açısından risk faktörleri nelerdir?

* Hepatit B virüsü enfeksiyonları * Hepatit C virüsü enfeksiyonları *Hepatit D virüsü enfeksiyonları * Aflatoksin (aspergillus flavuszehiri) * Sirozlar * Genetik.konjenital,metabolik hastalıklar *Hemakromatozis, Wilson, Glikojen depo hastalığı * Kimyasallar; Nitritler, hidrokarbonlar, solventler * (Belki de büyük olasılıkla multifaktöryel!)

Karaciğer Kanseri Nedenleri

Etyolojisi bilinmemektedir. Ancak HSK için bazı risk faktörleri mevcuttur: Siroz HSK’li olguların büyük çoğunluğunda (%75-95′inde) risk faktörüdür. Hepatit B enfeksiyonu siroza neden olarak dünyadaki en önemli HSK sebebidir. Hepatit B enfeksiyonu olanlarda olmayanlara göre 20-200 kat daha fazla HSK oluşur. Ayrıca siroz yapan bütün hastalıklar, hepatit C enfeksiyonu, alkol kullanımı, vs. hastalıklar HSK’a yol açabilir.

Postnekrotik sirozlar, alkolik sirozlar, hemokromatosis, alfa-1-antitripsin eksikliğinde kanser olma riski yüksektir. Primer bilier siroz, kardiak siroz, Wilson hastalığında da orta derecede risk vardır. Aspergillus flavus adlı mantar tarafından üretiien Aflatoksin ile kontamine olmuş tahıl ve yer fıstığı yeme sonucu Aflatoksin alınmasıyla HSK gelişme riski vardır. Uzun süreli androjen kullanımında da HSK sıktır. Şistozomiazis ve klonorşiazis denen parazit hastalıklarının sık görülmesi de risk faktörüdür.

Karaciğer Kanseri Belirtileri

Karaciğer Kanseri Belirtileri: Karaciğer kanserinin erken çok özgün bir bulgusu yoktur. O nedenle de tanı konduğunda kanser genellikle büyük boyutlara erişmiş olarak bulunur. Sıklıkla, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik, çabuk yorulma, sarılık , karında sıvı toplanması gibi bulgular görülür. Bazen karın sağ üst tarafında ağrı dolgunluk hissi olabilir. Kanserin zemininde genellikle kronik bir karaciğer rahatsızlığı (örneğin: siroz) bulunduğundan ve bu hastalıklar da genellikle benzer bulgular verdiğinden olay karışabilir.

Karaciğer kanserinin semptomları:

• Bedenin sağ tarafında, özellikle karnın üst kısmında veya sağ kürek kemiğinin etrafında ağrı veya rahatsızlık 
• Göğüs kafesinin altında sağ tarafta sert bir yumru
• Açıklanamayan kilo kaybı
• İştah kaybı
• Sarılık, cildin ve gözün beyaz bölümünün sarı olması

Karaciğer Kanseri Tedavisi

1. Cerrahi rezeksiyon (lobektomi, sag veya sol hepatektomi. vb.) 
2. Karaciger nakli (kadavradan veya canli vericiden ) 
3. Alkol enjeksiyonu (%95 etanol) 
4. Cryotherapi (dondurma), 
5. Devaskülarizasyon (Tümörün kanlanmasini ortadan kaldirmak), 
6. Kemo-embolizasyon (Onkolojik ilaçlar, tümörü besleyen damarin tikanmasi) 
7. Kemoterapi (onkolojik ilaçlar) 
8. Termoterapi (Radiofrequency ablation-RFA)

Tedavi edilemeyen karaciğer kanserinin sonuçları kötüdür. Böyle birvakada beklenen yaşam süresi 6-9 ay kadardır. En etkili yöntem tümörüncerrahi olarak çıkarılmasıdır. Cerrahi tedavi yapılabilmesi ise tümörün evresine ve etrafa yayılım olup olmamasına, hastada bir karaciğer hastalığı var ise bunun derecesine bağlıdır. Karaciğer dışına atlamış bir karaciğer kanserinde cerrahinin yeri yoktur. Cerrahinin başarısı tümörün çapı ile de alakalıdır. Çapı 5cm olanlara kıyasla çok daha iyidir. İdeal şartlarda (5cm, tek, yayılımı yok …) yapılan cerrahi çıkarımlardan sonra beklenen 5 yıllık sağ kalım %60 civarındadır. Cerrahi uygulanamayan vakalarda kemoembolizasyon, kemoterapi, alkolenjeksiyonu, radyofrekans ablasyonu gibi yöntemler kullanılabilir. Uygun vakalarda bunlar cerrahi ile birlikte de kullanılabilir.kaynak