Kadın organlarının Kanser Hastalıkları

BXP52964 Kadınlık organlarının herbirine ait, değişik dokulardan kaynaklanan pek çok kanser tanımlanmıştır. Kadın genital kanserlerinin bir kısmı, erken bulgu vermeleri ve tarama yöntemleri sayesinde erken tanı ve tedavisi mümkün olan hastalıklardır. Vücudun dış kısmından içeriye doğru kadınlık organları ve bunlara ait en çok rastlanılan kanserler aşağıdaki gibi sıralanabilirler;

Vulva (vajina veya hazne girişi) Vajina (hazne) Serviks (rahim ağzı) Uterus (rahim) Endometrium (rahim içi) Tuba uterina (tüpler) Over (yumurtalık)

Bu organların herbirinden kaynaklanan onlarca kanser sayılabilir.Tüm bu kanserlerin bazı ortak özellikleri vardır. Bunlar

Yaşlandıkça daha sık görülürler Bazılarının doğum ve emzirme ile ilişkileri vardır Anormal kanama, iyileşmeyen yara veya ülserler ve inatçı kaşıntılar ilk bulgular olabilir Hormonlar bazı kadın kanserlerin oluşumunda önemli rol oynarlar Bazı tarama yöntemleri (pap-test, smear) ile (özellikle rahim ağzı kanserinde) erken tanı konulabilir