Hızlı yemek kanser yapıyor

Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şuayip Yalçın, hızlı ve sıcak yemek yemenin mide kanseri riskini arttırdığını kaydetti.

70230 Tıbbi Onkoloji Derneği ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç  Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanlığı ve Medikal Onkoloji Ünitesi tarafından  düzenlenen 1.Gastrointestinal Kanserler Konferansı, Antalya’nın Serik ilçesine  bağlı Belek Beldesi’nde sürüyor. Konferansta düzenlenen basın toplantısında konuşan Prof. Dr. Şuayip  Yalçın, kolon kanserinin tüm kanserlerin yüzde 8’ini oluşturduğunu ve sindirim  sisteminin en sık görülen kanseri olduğunu söyledi.      

Kolon kanserlerinin kadınlarda meme kanserinden sonra ikinci, erkeklerde  ise akciğer ve prostat kanserinden sonra üçüncü sırada yer aldığına değinen  Yalçın, Türkiye’de her yıl 12 bin yeni kolon kanseri vakasının beklendiğini  kaydetti. Kolon kanserinin genelde 50 yaş üstü insanlarda görüldüğünü anlatan  Yalçın, kolon kanserlerinin yağlı ve kırmızı eti fazla tüketme, şişmanlık ve  sebze ve meyveyi az tüketme ile az lifli gıda tüketmekten kaynaklandığını  söyledi.       

Kolon kanserinde tedavi başarısının en önemli faktörün kanserin evresi  olduğunun altını çizen Yalçın, ”Kolon kanserlerinde erken tanı da tedavi başarı  oranı oldukça yüksektir. Kalın bağırsak kanseri erken tanı konulduğu yüzde 90-95  oranlarında başarı sağlanılıyor. Ancak hastaların sadece beşte birinde erken tanı  konabilmektedir. Bu hastalarda cerrahi yeterlidir. Ancak tümürün bağırsak duvarı  boyunca ilerler veya lenf düğümüne sıçraması halinde cerrahi ile başarı oranı  yüzde 40-60 iken cerrahi sonrası uygulanan kemoterapiden sonra hastalarda başarı  oranı yüzde 80’lere çıktı” dedi.       

Kolon kanseri hastalarının, hastalığın ileri evrelerinde kemoterapi  tedavisi gördüklerini kaydeden Yalçın, ”Tümörlere yönelik yani hedefe yönelik  ajanların ortaya çıkışı ile kemoterapinin etkinliğinde anlamlı artış sağlandı.  Türkiye’de kolon kanserinde hastaneye başvuru geç olduğu için genellikle ileri  evrede tanı konuluyor. Bu nedenle toplumsal farkındalığın artması ve kalın  bağırsak kanserine yönelik olarak 50 yaş üstü bireylerde kolon kanseri taraması  yapmak gerekmektedir. Bunun için yıllık dışkıda gizli kan bakılması ve 10 yılda  bir kolonoskopi uygulanmasını öneriyorum” dedi.               

-”Türkiye’de kanser korkusu ve fobisi var”   

Türkiye’de yaşam süresinin artmasıyla birlikte kolon kanseri sayısının da  artacağını anlatan Yalçın, ”Kolon kanseri konusunda mutlaka bireyler dikkatli  olmalı, tarama programlarından yararlanmaları ve egzersiz yapmalarını öneriyoruz.  Türkiye’de tedavi yönünden üst standartlarda tanı ve tedavi uygulanıyor.  Türkiye’de kanser korkusu ve fobisi var. Kanseri amansız hastalık olarak  biliyorlar. Oysa hiçbir kanser artık amansız değil. Hepsinin tedavi seçenekleri  var. Yeter ki hastaların erken dönemde tedavi için başvursunlar” diye konuştu. Kolon kanserinde hedefe yönelik ajanlar geliştirdiklerine değinen Yalçın,  bu yeni ajan ilaçların, kanser tedavisinde kullanılan ilaçların etkinliğini  arttırdığını kaydetti. Yalçın, bu ilaçlardan bazılarının tümörün kanlanmasını  azalttığını ve kemoterapi ilaçlarının etkinliğini arttırdığını ifade etti.                

-Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat arttırıyor- 

Türkiye’de mide kanserli hastaların yüzde 55.7’sinde bir ya da daha fazla  tanı konmuş mide hastalığının bulunduğunu ifade eden Yalçın, en sık görülen mide  hastalıklarının gastrit ve ülser olduğunu kaydetti. Yalçın, ”Hızlı yemek mide kanseri riskini 5 kat arttırıyor. Yemekleri  çok sıcak yemek de mide kanserine yakalanma riskini 3.3 arttırıyor. Yemeklerin  tuzlu yenilmesi riski önemli derecede arttırıyor. Sofrada tadına bakmadan  yiyeceklere tuz eklenmesi de mide kanserine yakalanma riskini yaklaşık 4.2 kat  arttırıyor” diye konuştu.      

Her gün içilen tuzlu ayranın mide kanseri riskini 1.8 kat arttırdığının  saptandığını belirten Yalçın, tuzlu tereyağının her gün kullanılmasının ise mide  kanserine yakalanma riskini 1.5 kat, tuzlu çekirdeğin ise 1.3 kat arttırdığının  belirlendiğini söyledi. Her gün turşu tüketiminin mide kanseri riskini 7 kat  arttırabileceğini anlatan Yalçın, hazır çorbalar, tavuk bulyonların da bu anlamda  risk oluşturduğunu ifade etti. Yalçın, sık et tüketimi, şekerli gıdalar ve gazlı içeceklerin de mide  kanseri riskini arttırdığını dile getirdi.  Mide kanserinden korunmak için yeşil yapraklı sebzelerin, soğanın ve  sarımsağın günde en az bir defa tüketilmesinin gerektiğini kaydeden Prof. Dr.  Yalçın, turunçgillerin sık tüketilmesi ile mide kanseri riski arasında anlamlı  bir ilişki tespit edemediklerini kaydetti.  kaynak