“Troid kanseri ortadan kaldırılabilir”

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Erdal Uysal, erken ve doğru tanı ile tiroid kanserinin tedavi edilebileceğini ve kişinin uzun yıllar yaşayabileceğini söyledi.

Tiroid kanserinin tiroid bezindeki hücrelerin kansere dönüşmesi nedeniyle oluştuğunu belirten Uysal, “Tiroid kanseri genellikle boyunda bir kitle veya tiroid bezi içinde bir nodül şeklinde oluşur. Eğer doğru tanı ve tedavi uygulanırsa hastalık tamamen ortadan kaldırılabilir.” dedi.

Tiroid kanserinin toplumda görülme sıklığının yüzde 4,2 olduğunu anlatan Uysal, “Hayat boyunca kadınlarda tiroid kanseri riski yaklaşık yüzde 0,7, erkeklerde yüzde 0,25’tir. Buna karşılık klinik önemi, hastalığın bu düşük insidans ile kıyaslanamayacak kadar büyüktür. Çünkü nüfusun yüzde 5-25’inde görülen adenom ve nodüler guatr olguları arasından bulunup çıkartılmak zorundadır.” diye konuştu.

Tiroid kanserinin tanısında ince iğne aspirasyon biyopsisi ile önemli bir aşama kaydedildiğini ve bu yöntemle olguların erken tanınmasının kolaylaştığının altını çizen Uysal, hastalığın tedavisinde en etkili yöntemin cerrahi tedavi olduğunu vurguladı.

Uysal, özellikle radyoaktif iyot tedavisinin de eklenmesi ile sağ kalım oranlarının çok yüksek olduğunu bildirdi.Kaynak