Tümörle Savaşta Son Teknoloji;CyberKnife

cyberknife1 Stereotaksik Radyocerrahi Nedir?

Stereotaksik radyocerrahi, radyasyon ışınlarının vücut içindeki herhangi bir tümör veya hastalıklı alana tam bir kesinlik içinde ve sağlıklı dokuları en az etkileyecek biçimde verilmesidir.

Cerrahi gerektirmeyen bu yöntem, birçok küçük tümörlerde ve değişik hastalıklarda, ameliyat ve radyoterapiye seçenek oluşturmaktadır.

Radyocerrahi sırasında vücudun dışından, vücut içindeki tümör veya hastalıklı alanı harabetmek veya büyümesini durdurmak üzere çok sayıda radyasyon ışını hedefe yönlendirilir. Yaklaşık 30 yıldır bu teknikle tüm dünyada yüzbinin üzerinde hasta tedavi edilmiştir.

Dünyada ilk kez 1994 yılında kullanılan CyberKnife® (Uzay Neşteri), stereotaksik radyocerrahi yöntemleri arasında yepyeni olanakları hastalara sunmaktadır.

Diğer Radyocerrahi Yöntemlerinden Farkı Nedir?

Uzay Neşteri, ışın kaynağını robotik kolla hareket ettirebilen ve tedavi sırasında hasta pozisyonunu gerçek zamanlı görüntülerle kontrol  edebilen tek sistemdir.
– Diğer sistemlerden farklı olarak, beyin dışında omurga, omurilik ve vücudun diğer bölgelerindeki tümörlerde de kullanılır. Omurga, omurilik ve vücudun  diğer bölgelerine radyocerrahi    uygulayabilen tek sistemdir.
– Bütün bunlara ek olarak beyin tümörlerinde istenilen büyüklükte alana ışın verebilir ve beyin tümörlerinin tedavisi için diğer radyoterapi yöntemlerinde olduğu gibi hastanın kafasına metal bir çerçeve vidalanmasına gerek yoktur.

Tedavi hangi aşamalardan oluşur?

Multi-disipliner bir çalışma grubu tarafından uygulanan CyberKnife® tedavisi için Radyasyon Onkolojisi, Nöroşirurji, Genel Cerrahi, Üroloji gibi farklı uzmanlık dalları tarafından hazırlanmış protokoller çerçevesinde hastalar değerlendirilir ve tedavinin hastaya uygun olup olmadığına karar verilir.

Doktorlar size Uzay Neşteri tedavisi uygulamasına karar verdikten sonra aşağıdaki evrelerden geçeceksiniz. Bu evreler birkaç gün içinde gerçekleştirilecektir.

1. Tedaviye hazırlık evresi:
Bu evrede vücudunuzdaki tedavi edilecek alana göre değişen hazırlıklar yapılacaktır. Beyin için tedavi alacaksanız plastik materyalden yaplan, tüle benzer,  yüzünüze uygun maske yapılacak ve ardından özel tomografi ve MR görüntüleriniz alınacaktır. Omurga, omurilik, karın içi veya göğüs içi bölgeler için tedavi alacaksanız, sayıları 3-6 arasında değişen özel işaretleyiciler yerleştirilecek, bu işaretleyicilerle birlikte özel görüntüleriniz alınacak ve tedavi sırasında sizi rahat ettirmek ve hareketlerinizi azaltabilmek için vücudunuza özel bir yatak yapılacaktır.
2. Tedavinin planlanması evresi:
Hazırlık evresi tamamlanıp siz evinize gönderildikten sonra, ışınların tümöre çevre dokulara zarar vermeden en uygun biçimde gönderilmesi için planlama yapılacaktır. Bu evrede, hekimler ve fizik mühendisleri bir arada radyolojik görüntüleriniz üzerinde çalışarak, bilgisayarla size en uygun tedavi planını oluştururlar.
3. Tedavinin uygulanması evresi:
Size verilen gün ve saatte Uzay Neşteri uygulama bölümüne geldiğinizde tedaviniz başlatılacaktır. Tedaviniz 1-2 saat arasında bir sürede gerçekleştirilecektir. Bazı özel durumlarda tedaviniz 2-5 parçaya bölünebilir. Bu durumda her tedavi bölümü için en az 24 saatlik ara verilecektir. Her tedavi seansından sonra evinize veya işinize dönebilirsiniz.

Tümörle Savaşta Son Teknoloji: CyberKnife® (Uzay Neşteri) Nasıl Çalışır?

CyberKnife® (Uzay Neşteri)’nin en önemli iki bölümü, lineer akseleratör adı verilen ışın kaynağı ve robotik koldur. Işın kaynağı robotik kola takılıdır ve bir milimetrenin onda birine kadar hassas hareket kabiliyetine sahiptir.

Tedavi sırasında robotik kolun hassas hareketleriyle, ışın kaynağı 1200’den çok noktada durabilir. Önceden planlanan tedavinin özelliğine göre tümöre veya hastalıklı alana çok sayıda (genellikle 100-150 arasında) ışın verilir. Robotik kol ışın kaynağını her seferinde değişik bir açıya getirip durur ve bu açıdan ışını tümöre gönderir.

Tümöre ışın gönderilirken, robotik kol çevresinde yerleştirilmiş görüntü kameraları hastanın pozisyonunu tespit eder. Hastanın pozisyonunda ve dolayısıyla tümör pozisyonunda olabilecek değişiklikler, görüntü kameralarınca algılanır ve robotik kol hemen kendi pozisyonunu düzelterek ışınların tümör dışında bir alana gitmesini engeller.

Tedavi tamamlandığında tümöre verilen ışınların etkisi üst üste birikerek, tümörü harap edici veya büyümesini engelleyici sonuç elde edilirken sağlıklı dokulara zarar vermeyecek kadar az ışın verilmiş olur.

CyberKnife® (Uzay Neşteri)’nin Üstünlükleri Nelerdir?

 

– Kansız ve ağrısız bir işlemdir.
– Diğer radyoterapi yöntemlerindeki gibi hastanın kafasına metal bir çerçeve vidalanmasına gerek yoktur.
– Anestezi gerektirmez.
– Nekahet dönemi yoktur.
– Hedefe milimetrenin onda biri kadar hassasiyetle yönelir.
– Çevre dokulara diğer radyoterapi yöntemlerine göre, en az miktardaki
ışını verir.
– Robotik kol, hasta hareketlerindeki  değişiklikleri tolere ederek tedavi sırasında düzeltilebilir.
– Tedavi ayaktan uygulanır. 
– Diğer yöntemlerden farklı olarak, beyin tümörlerinde kullanıldığı gibi, omurga,omurilik veya vücudun diğer bölgele-rindeki (akciğer, karaciğer, pankreas, prostat gibi) tümörlerde de kullanılabilir.
– Bazı hastaların ulaşılamaz, ameliyat edilemez veya ameliyatı çok riskli tümörlerinde tedavi seçeneği olabilir.
– İleri görüntü rehberliği ile tedavi edilen hedef gerçek zamanlı görüntüler ile izlenebilir.

Hangi Tür Kanserlerin Tedavisinde Kullanılır?

Uzay Neşteri ile hangi kanser türleri tedavi edilebilir?

Uzay neşteri ile beyin, omurga ve omuriliğin yanı, göğüs ve karındaki bazı organların iyi ve kötü huylu tümörleri, damar yumakları ve bazı fonksiyonel hastalıklar tedavi edilebilmektedir.