Tiroit Nodülü Kanser Habercisi Olabilir

Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Guatrojen besinler ile beslenen, doğum sayısı çok olanlar, sigara içenler, stresli yaşamı olanlar, radyasyona maruziyeti olanlar tiroit nodülleri için riskli bireylerdir. Tiroit nodülü kanser habercisi olabilir” dedi.

Türkiye’de tiroit kanseri ve tiroit nodülleri hakkında gerek toplumda gerekse sağlık camiasında mevcut bazı yanlış değerlendirmelerin, tiroit kanserinin tanısının gecikmesine ve dolayısıyla da kanserin yayılmasına neden olduğunu belirtenSamsun Büyük Anadolu Hastanesi Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya, “Halbuki, erken teşhis, doğru ve eksiksiz tedavi ile yüzde 100’e yakın bir oranda tam tedavi imkanı bulunan bu kanser yeterli bilgi sahibi olunmadığı için, tedavi edilemez safhaya kadar geciktirilmektedir. Guatr ve Tiroit Kanseri Derneği olarak, en son bilimsel gelişmeler ışığında tiroit nodülü ve kanser ilişkisinin topluma sunulması gerektiğine inanmaktayız. Nodül, tiroit bezesindeki ‘kitle’dir. Nodül, tiroitteki ‘kitle’ye verilen isimdir. Normalde bulunmaması gereken, sınırları belli, içinde hücre bulunan ‘kitle’ye nodül denir. Bu kitle, kanser de olabilir iyi huylu bir kitle de olabilir. Nodül kelimesi, aslında sadece tiroitteki kitleler için kullanılmaz, akciğer, meme, karaciğer gibi bazı organlarda saptanan kitleye de nodül denilebilir. Ancak, altı çizilmesi gereken en önemli husus, nodül, bir kitledir” diye konuştu.

İLAÇLA VEYA RADYOAKTİF İYOTLA TEDAVİ EDİLİYOR

Dahiliye Uzmanı Dr. Taner Kaya sözlerine şöyle devam etti: “Tiroit nodülleri iyot eksikliğinin yaşandığı ülkemizde sık olması beklenen bir tiroit bezi patolojisidir. Ülkemizde nodül sıklığı yaşla artmakla birlikte 18-65 yaş arasında her 5 kişiden birinde var iken 65 yaş üzerinde bu oran 3 kişiden birine düşmektedir. Guatrojen besinler ile beslenen, doğum sayısı çok olanlar, sigara içenler, stresli yaşamı olanlar, radyasyona maruziyeti olanlar tiroit nodülleri için riskli bireylerdir. Nodül tiroit bezinde etrafında kıvam olarak farklı yuvarlak oval oluşumlara denilmektedir. Genellikle birden fazla bazen de tek olabilirler. Hastalar boyunda şişlik şikayeti yanında nodülün içine kanaması ile ani gelişen ağrılı şişlikler ile doktora başvururlar. Boyun bölgesinde hissedilen baskı, hava açlığı, takılma hissi gibi nörotik yakınmalar nodüllere bağlı değildir. Nodülü olan hastalarda tiroit bezi normal, az veya çok çalışabilir. Nodülde kanser şüphesi varsa, etraf dokuya ciddi bası yapıyorsa, bezin çok çalışmasına neden oluyorsa ve hasta için ciddi estetik veya psişik kaygı yaratıyorsa tedavi etmek gerekir. Nodüllerin kanser riski taşıyıp taşımadığı doktorunuz tarafından yapılan tetkikler ile söylenebilmektedir. Tek olan nodüllerin yüzde 4,7 si kanserdir. Kesin tanıyı nodüllere yapılacak olan ince iğne biyopsisi ile alınan patoloji raporu söyler. Artık sadece kanser riski olan nodüllere ameliyat yapılıyor. Kanser riski olmayan nodüller ilaçla veya radyoaktif iyotla tedavi ediliyor.”Kaynak