Sudaki ağır metallerle gelen kanser riski

bxp46599h Arsenik dahil olmak üzere tüm ağır metallerin içme suyunda yüksek olduğu bölgelerde kanserin arttığı yönünde bulgular bulunduğu ancak iddiaların kanıtlanmasının zor olduğu kaydedildi.

AĞIR METALLER VE KANSER
İçme suyundaki yüksek arsenik oranının kansere neden olduğuna ilişkin görüşü destekleyenlerin de görüşe karşı çıkanların da bulunduğunu ifade eden Kırkalı, “Aşırı arsenik alınmasının mesane, cilt kanserlerine, bazı görüşlere göre de akciğer ve karaciğer kanserini arttırdığına yönelik bulgular var” dedi.
Arseniğe maruz kalınan sürenin de önemli olduğunu kaydeden Prof. Kırkalı, 4-5 yılın bu anlamda uzun bir süre olmadığını ifade etti.
İZMİR’DEKİ KANSER ORANLARI
Dünya Sağlık Örgütü çatısı altındaki Uluslararası Kanser Ajansı’nın dünyadaki kanser araştırma kurumlarından aldığı bilgiler doğrultusunda oluşturulan istatistiklere göre, 1998-2002 yılları arasında İzmir’de yılda ortalama 100 bin erkekten 1353’ünde, 100 bin kadından 175’inde mesane kanserine rastlandı.
Ajansın, yayınladığı rakamlara göre, 100 bin erkekte 955’inde, 100 bin kadından da 831’inde cilt kanseri görüldü. 100 bin erkekten 5 bin 886’sında akciğer kanseri görülürken, kadınlarda ise bu rakam 505 oldu.
Karaciğer kanseri konusunda yapılan istatistiklere göre de 100 bin erkekte rastlanan vaka sayısı 253 olurken, kadınlarda bu rakam 111 oldu.
ANTALYA’DAKİ KANSER ORANLARI
Tüm dünyadan kanser araştırmalarına ilişkin istatistikleri yayınlayan ajansın internet sitesinde Türkiye’den İzmir dışında Antalya’daki kanser oranlarına ilişkin bilgiler de yer alıyor.
Antalya’da 1998-2002 yılları arasında her yıl ortalama 100 bin erkekten 445’inde, 100 bin kadından 72’sinde mesane kanserine rastlandı. Cilt kanseri araştırmalarında ise 100 bin erkekten 563’ünde, 100 bin kadından 450’sinde vakaya rastlandığı açıklandı. Ajansın verilerine göre, aynı yıllar arasında 100 bin erkekten bin 90’ında, kadınların da 142’sinde akciğer kanserine rastlandığını kaydedildi.
100 bin erkekten 109’u, 100 bin kadından 36’sında da karaciğer kanserine rastlandığı ifade edildi.
Yetkililer, arseniğin neden olduğu kanser vakası sayısındaki artışın çok hızlı olmayacağını, kanser konusundaki araştırmaların sonuçlarının da çok kısa sürede açıklanmasının mümkün olmadığını, son 5 yıllık araştırmaların dahi tıp dünyasında yeni olarak kabul edilebileceğini bildirdi.