Sigaranın yol açtığı yeni kanser türleri

3 (304) Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu, sigara tüketiminin ve pasif içiciliğin, bilinen kanser türlerinin yanı sıra ilk defa kolon ve yumurtalık kanserine yol açtığının kanıtlandığını açıkladı.

Kurum, pasif tütün dumanının akciğer kanseri dışında ilk kez gırtlak ve yutak kanserine yol açtığına ilişkin sınırlı kanıt elde edildiğini belirtirken anne ve babaların sigara içmesinin de çocukluk çağı kanserlerinin gelişiminde etkili olduğu uyarısında bulundu.

Sigara ve Sağlık Ulusal Komitesi (SSUK) Dönem Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sigara kullanımının ve dumanına maruz kalmanın birçok kanser türünün gelişmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi.

Dünya genelinde, kanserin en büyük nedeninin sigara içmek olduğunun bilinmesine rağmen, dünyada bir milyardan fazla kişinin sigara içerek kansere yakalanma risklerini artırmaya devam ettiğini ifade eden Dağlı, sigaranın zararlarına ilişkin sürekli araştırmalar yapıldığını, sosyal sorumluluk projeleri hazırlandığını ve etkinlik düzenlendiğini belirtti.

Dağlı, sürekli sigara ve kanser ilişkisine dair araştırmalar yapıldığı ve bilimsel veriler elde edildiğini anlatarak, Dünya Sağlık Örgütünün bir organı olan ve kanserin nedenleri ile kanser oluşum mekanizmaları hakkında yapılan araştırmaları yürüten Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumunca (IARC), tütün ürünü içmenin ve tütün dumanına maruz kalmanın kanser hastalıkları riskini arttırdığına dair yeni kanıtları yayımladığını söyledi.

IARC’ın, sigara içmenin başta akciğer kanseri olmak üzere çok sayıda kanser türüne neden olduğunu belirten Dağlı, şunları kaydetti:

”Bu yıl Fransa’nın Lyon kentinde bulunan IARC’ta bir araya gelen 10 ülkeden 30 bilim insanının oluşturduğu çalışma grubu, tütünün kanserojenliğini yeniden değerlendirerek tütüne bağlı olarak artan kanser riski tablosuna yeni kanser türlerinin eklendiğini duyurdu.

Çalışma Grubu’nca yapılan açıklamada, tütün ürünü içmenin başta akciğer kanseri olmak üzere çok sayıda kanser türüne neden olduğuna dair önceden saptanan yeterli kanıtın yanı sıra, artık kolon ve yumurtalık kanserine de neden olduğuna dair kanıt bulunduğu açıklandı. Ayrıca, sigara içmek ve meme kanseri ilişkisi üzerine 150 kadar epidemiyolojik araştırmayı inceleyen grup, 2002’den beri yayımlanan çok kapsamlı yaş grubu araştırmalarında sigara ve meme kanseri arasında tutarlı pozitif bir ilişki olduğunun belirlendiğini duyurdu.”

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİ İLE DE İLİŞKİ VAR

Anne-babanın sigara içmeleri ile çocukluk kanserleri arasında da ilişkinin tespit edildiğine dikkati çeken Dağlı, IARC’ın son araştırmalarının, sigara içen ebeveynlerin (gebelik öncesi ve sırası dönemler dahil) çocuklarının nadir bir embriyonik kanser türü olan ”hepatoblastoma (bebeklik ve erken çocuklukta rastlanan nadir bir karaciğer tümorü)” geliştirme riskini artırdığını gösterdiğini vurguladı.

Dağlı, İngiltere’de yapılan bir araştırma sonucu hakkında bilgi vererek, ”Araştırmalarda risk, babanın sigara içmesi durumunda 1,86 kat, annenin sigara içmesi durumunda 2,02 kat, her iki ebeveynin de sigara içmesi durumunda 4,74 kat artığını kanıtlıyor. Bir başka meta analiz araştırmasında, çocuk lösemisinde babanın gebelik öncesinde sigara içiyor olmasının ilişkili olduğu raporlanıyor” dedi.

IARC’ın raporuna göre, tütün dumanına pasif olarak maruz kalmak ile akciğer kanseri dışında artık ”gırtlak ve yutak kanserleri” arasında da ilişki bulunduğuna dair sınırlı kanıtlar belirlendiğine işaret eden Dağlı, gelecekte sigara dumanına pasif olarak maruz kalmak ile diğer kanser türleri arasındaki ilişkilerin de tespit edileceği araştırmaların olabileceğini söyledi.

YENİLENMİŞ IARC TABLOSU (2009) SONUÇLARI

Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumunun 2009 yılı tütüne bağlı artan kanser ilişkisi tablosuna göre, tütün ürünü içmeye bağlı yeterli kanıt bulunan kanser türleri şöyle:

”Ağız boşluğu kanseri, orofarinks, nasofarinks ve hipofarinks (yutak) kanserleri, yemek borusu kanseri (adenokarsinoma ve yassı epitel hücreli karsinoma), mide kanseri, kolorektum kanseri (kalın bağırsak kanseri), karaciğer kanseri, pankreas kanseri, burun boşluğu ve paranazal sinüs kanseri, gırtlak kanseri, akciğer kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri, mesane kanseri, böbrek kanseri, idrar yolu kanseri ve kemik iliği kanseri (myeloid lösemi). Bu kanser türleri içerisinde kolorektum ile yumurtalık bilimsel olarak yeterli kanıt bulunan yeni kanser türleri arasında bulunuyor.”

Tütün ürünü içmeye bağlı, ilk kez meme kanserinde sınırlı kanıt bulunduğuna dikkatin çekildiği tabloda, pasif tütün dumanına bağlı akciğer kanserinin gelişmesinde yeterli kanıt bulunduğu, gırtlak ve yutak kanserinde de ise ilk defa bu yıl sınırlı kanıt tespit edildiği belirtildi.

Ebeveynin tütün ürünü içmesi halinde ise çocuk kanserleri içerisinde ”Hepatoblastoma”ya yol açtığına dair ilk kez yeterli kanıta ulaşıldığı; çocuk lösemisine (özellikle akut lemfositik lösemi) ilişkin olarak da sınırlı kanıt elde edildiği ifade edildi.kaynak