Sigara- kanser ilişkisi

3 (239) Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fikri İçli, birçok araştırmada, sigara için babaların çocuklarında akut löseminin daha fazla görüldüğünün bildirildiğini söyledi

İçli, TBMM Kanser Araştırması Komisyonunda yaptığı sunumda, Türkiye’de erkeklerde en sık akciğer kanseri, kadınlarda ise meme kanseri görüldüğünü söyledi.

Akciğer kanserli hastaların yüzde 90’ında etkenin sigara olduğunu vurgulayan İçli, "Diğer erkek kanserlerinin hepsinde sigara değişik oranlarda etkenler arasındadır. Keza kadınlarda, çocukluktan erişkinliğe geçiş döneminden ilk doğuma kadar içilen sigaranın meme kanserinde önemli bir etken olduğu bilinmektedir. Ayrıca, birçok araştırmada, sigara içen babaların çocuklarında akut löseminin daha fazla görüldüğü bildirilmiştir" diye konuştu.

Sigaranın 21 kanser türünde nedenler arasında bulunduğuna dikkati çeken İçli, gelecek 10 yılda Türkiye’de bir yılda teşhis edilen kanserli hasta sayısında artış beklendiğini ifade etti.

İçli, sigara dışında ortalama yaşam süresinin uzamasının, obezite, sağlıksız beslenme, kirli içme suları, tarımda pestisitlerin ve diğer kimyasalların aşırı kullanımı, radyasyon ve virüslerin de kanser etkeni olabileceğini anlattı.

-ONKOLOJİ ELEMANI EKSİĞİ-
Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk da Türkiye’nin kanser taramaları konusunda istenilen düzeyde olmadığını söyledi.

Kutluk, dünyada her yıl 12 milyon kişinin kansere yakalandığının belirlendiğini ifade ederek, artış bu şekilde devam ederse 2030 yılında her yıl 26 milyon kişinin kansere yakalanmasının beklendiğini belirtti. Tezer Kutluk, bu nedenle sigaranın yanı sıra alkolün de kansere etkisi konusunun uluslararası örgütler tarafından yoğun bir şekilde konuşulmaya başlandığına dikkati çekti.

"Kanser taramaları konusunda istenilen düzeyde değiliz" diyen Kutluk, tarama konusunda elde edilen verilerin Afrika ülkeleri düzeyinde bulunduğunu ifade etti.

Vatandaşların önemli bir bölümünde, ’kanser tedavi edilemez" düşüncesinin halen egemen olduğunu vurgulayan Kutluk, "Sigara ve alkolün kanserle ilişkisinde bilinç düzeyi iyi ancak bunun davranış değişikliği yaratması gerekiyor. Bu nedenle kanser politikalarını daha iyi yönetmek önemli" diye konuştu.

Türkiye’de onkoloji elemanı eksiği bulunduğunu belirten Kutluk, kanser kayıtlarının tutulduğunu ancak hastaların sağ kalım sürelerine ilişkin yeterli veriler olmadığını bildirdi.

Türkiye’nin tedavi konusunda son 15-20 yılda yol aldığını anlatan Kutluk, şöyle devam etti: "2014 yılında düzenlenecek Dünya Kanser Kongresi’nin ülkemizde düzenlenmesi için girişimlerimizi başlattık. Yalnız bizden 375 bin Avro civarında bir para istiyorlar. Para önemli değil, önemli olan bu kongrenin sağlayacağı prestij. Çünkü 3 bine yakın kanser uzmanını bu kongreye getirebiliriz. Bu konudasizin de desteğinizi talep ediyoruz. Ağustos ayında diğer aday ülkelerle yarışmaya başlıyacağız.kaynak