Sigara içen kanserlilerin hastalığı daha ızdıraplı

3 (98) Sigaranın kansere sebep olmakla kalmadığı, içenlerin kanser sırasında daha fazla ızdırap çekmelerine de yol açtığı belirtildi.

Teksas A&M Üniversitesi bilimadamlarının kanserli 224 hasta üzerindeki araştırmasında, tanı konulduktan sonra içmeye devam edenlerin ağrıları daha yoğun hissettikleri saptandı.
Araştırmanın başkanı Dr. Joseph Ditre, çeşitli türde kanser tanısı konulmuş hastalar arasında, halen içmekte olanların, bırakmış olanlar ve hiç içmemiş olanlara oranla daha fazla ızdırap çektiklerini saptadıklarını söyledi.
Araştırmada hastalardan, vücut ağrılarını ”hiç”ten ”çok şiddetli”ye kadar; ağrının günlük hayatlarını etkileme oranlarını da ”hiçbir şekilde”den ”had safhada”ya kadar derecelendirmeleri istendi.
Halen sigara kullanmakta olan kanserliler içmeyenlere oranla hem daha fazla ağrı çektiklerini hem de ağrının hayatlarını daha fazla engellediğini söylediler.
Bilimadamları ayrıca, sigarayı daha uzun süre önce bırakmış olan kanserlilerin duydukları ızdırabın da yakın zamanda bırakmış olanlara göre daha az olduğunu belirlediler.
Kanser ağrıları genelde tümörün kemiğe, sinirlere ve organlara baskı yapmasından kaynaklanıyor. Ağrıların, radyoterapi ve kemoterapinin kullanıldığı kanser tedavisiyle de bağlantılı olabileceği bildiriliyor.
Nikotinle ağrı arasındaki bağlantı mekanizmasını anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.kaynak