Organik dünyasına kısa bir gezinti

Bilimin insan ömrünü uzattığı bir gerçekse de özellikle gelişmiş ülkelerde, kansere yakalanma oranlarının da arttığı gerçeği insanın yüzüne bir tokat …