‘Nefesle kanser teşhisi’

Kanser hastalığının erken teşhis edilebilmesi için yeni bir adım atıldı. Araştırmalar sonucunda kanser teşhisinde kullanılabilek bir test geliştirildi.

3 (265) İSTANBUL – İsrail Teknoloji Enstitüsü’nün araştırmaları sonucunda kanser hastalığının erken teşhisinde kullanılabilecek “nefes testi” geliştirildi.

Araştırmacılar, akciğer, beyin ya da boyun kanseri hastalarının nefesindeki kimyasalları teşhis edebilecek bir "elektronik burun" üretti. Ancak nefes testinin hastanelerde kullanılabilecek hale gelmesi için uzun süre daha araştırma yapılması gerektiği belirtildi.

İsrail Teknoloji Enstitüsü tarafından yapılan ve İngiltere’deki Journal of Cancer’da (kanser dergisi) yayımlanan araştırmaya 80 gönüllü katıldı. Bu kişilerden 22’sinde çeşitli baş ve boyun kanserleri, 24’ünde akciğer kanseri vardı, kalan 36 gönüllü ise sağlıklı bireylerdi.

Geliştirilen bu yeni teşhis yöntemde ,nefeste kanser belirtilerini test etmek için kimyasal bir yöntem kullanılıyor ve bu testin bir gün muayenehanelerde hızlı teşhis yapılabilmesinde kullanılabileceği umuluyor.

TESTİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR
Araştırmayı yürüten profesör Hossam Haick, "Baş ve boyun kanserlerini teşhiste yeni yöntemler bulunması gerek, çünkü bu hastalıkların teşhisi oldukça karmaşık ve özel testler gerektiriyor" dedi.

İngiltere’deki Kanser Araştırması Vakfı’ndan (Cancer Research UK) Doktor Lesley Walker da, başarılı bir tedavi için hastalığın mümkün olan en kısa sürede teşhis edilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

Walker, "Bu ilginç ön bulgular, genellikle ileri aşamalarda teşhis edilen baş ve boyun kanserlerine yönelik bir nefes testi geliştirilmesi açısından olumlu" dedi ve ekledi: Ancak bunun çok erken aşamadaki çok küçük bir araştırma olduğunu belirtmek lazım. Dolayısıyla, hastanelerde kullanılması için hastalarla daha fazla araştırma yapılması şart…kaynak