Multipl Miyelom Nedir?

alann_thumb Multipl miyelom, çoğu zaman geç fark edilen bir kanser çesididir. Multipl miyelomda, antikorlarin (enfeksiyonla savaşan proteinler) üretiminden sorumlu olan plazma hücreleri adı verilen beyaz kan hücreleri kemik iliğinde (kemiğin içinde bulunan ve tüm kan hücrelerini üreten doku) aşırı olarak üretilir.

Miyeloma neden olan anormal plazma hücrelerine miyelom hücreleri adı verilir ve bu kusurlu hücrelerin çoğalması, M-protein (veya paraprotein) adı verilen anormal bir antikorun üretiminde artışa, normal kırmızı ve beyaz kan hücrelerinin üretiminde azalmaya ve ‘multipl/çoklu’ odaklara yayılan miyelom tümörlerinin büyümesine neden olur. İşte bu nedenle miyelom çoğunlukla multipl miyelom olarak belirtilmektedir.

—————

Giriş

Multipl miyelomun kesin şifası olmamakla birlikte, semptomları azaltmaya ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirmeye yardımcı olabilen tedavi stratejileri bulunmaktadır. Ne yazık ki, genellikle sağkalım süresi son 30 yılda anlamlı ölçüde artmamıştır. Multipl miyelom hastaları için yaygın olarak kullanılan tedaviler aşağıda verilmiştir.


Konvansiyonel kemoterapi

Kemoterapi, hastalığın kanser hücrelerini öldürmek üzere tasarlanmış güçlü etkili ilaçlarla tedavi edilmesi anlamına gelmektedir. Miyelomda, bu, kemik iliğinde hastalığın miktarını azaltmanın en iyi yollarından biridir. Bazı kemoterapi ilaçları ağızdan (tablet formunda) alınabilir ve diğerleri damar içine zerketme yoluyla verilir.

Avantajları
Kemoterapi çoğu hastada multipl miyelom hücrelerini öldürmede etkilidir. Bu, semptomların düzeltilmesi ve hastanın genellikle daha iyi hissetmesini sağlamada yararlıdır. Olguların çoğunluğunda kemoterapinin uygulanması kolaydır ve bazı formları evde alınabilmektedir.

Dezavantajları

Kemoterapi normal sağlıklı hücreleri de öldürmekte, tatsız yan etkilere yol açabilmektedir. En endişelendirici olanı, miyelom hücrelerinin zaman içinde kemoterapi ilaçlarına dirençli hale gelmeleridir..


Kök hücre nakliyle birlikte yüksek doz kemoterapi

Bu, miyelom hücrelerinin yani sıra hastanın sağlıklı kemik iliğini tahrip eden yüksek doz kemoterapi uygulanmasını ve daha sonra hastanın kendi kanı ya da bir vericiden alınan kök hücrelerinin naklinin bunun yerini almasını içermektedir.

Avantajları
Otolog (bir hastanın kendi kök hücrelerinin aktarıldığı) kök hücresi naklinin tedaviye yanıt oranlarını ve sağkalım süresini arttırdığı gösterilmiştir 

Dezavantajları
Nakil öncesi hazırlamada kullanılan yüksek kemoterapi dozlarından dolayı şiddetli yan etki riski bulunmaktadır. Konvansiyonel kemoterapiden daha toksik olduğundan, bu tedavi yaşlı hastalar için uygun değildir. Kök hücre nakli multipl miyelom için kesin şifa değildir ve nüks görülür.


Diğer ilaç tedavileri

Standart kemoterapi yaklaşımlarına karşın az sayıda miyelom hücresi varliğını sürdürdüğünden nüks oranı yüksektir. Multipl miyelom nüks ettiğinde, kanser çoğunlukla daha saldırgandır ve standart birinci basamak tedavilere yanıt vermemektedir.


Yeni gelişen tedaviler

Multipl miyelom hastalarının tedavisinde yer alan herkes için heyecan verici bir dönemdeyiz. Daha etkili ve daha az toksik tedaviler bulmak amacıyla çok sayıda arastırma devam etmektedir.


Referanslar

1. Bataille R et al; NEJM 336 (23): 1657-64, 1997
2. Alexanian R et al; NEJM 330 (7): 484-9, 1994
3. Malpas JS et al; Myeloma: Biology and Management. 2nd ed. Oxford University Press, 1998
4. Singhal S. Treatment of multipl miyelom: New drugs raise hope for the future. BMJ 2003; 327:575-576.

Kaynaklar Janssen-Cilag kayitlarinda bulunmaktadir.