Meme kanserinde erken teşhisin önemi

Meme kanseri nedir?
En önemli kadın sağlığını Meme kanseri tehdit eden sorunlardan biridir erkeklerde de çok nadiren görülebilmektedir. Kansere bağlı ölümlerin arasında, akciğer kanseri sonra Meme kanseri yer alır. Her 10 kadından bir tanesi meme kanseri olmaktadır. Her yıl 30 bin kadın Ülkemizde meme kanseri olmaktadır. Erken tanının artması ve konuda yapılan araştırma meme kanseri ile ölümlerin oranını azaltmakta.
Meme kanserinin erken tanınması, tamamen hastalığın tedavi olasılığını artırmaktadır. Meme kanserine ilk adım, hastalık konusunda kadınların bilgi sahibi olması ve sağlıkları konusunda bilinçlenmeleridir.
Çocuklukta, yetişkinlikte ve menopoz döneminde yapısal ve ya işlevsel gösteren bir organdır. Memenin işlevi, sağlığıyla ilgili kontroller yaptırmalı, kendilerini aralıklarla muayene etmeli duyarlı olmalıdır.
Meme kanserinin çıkış nedeni bilinmemektedir. Risk faktörleri ve koruyucu faktörleri bilinmemektedir. Erken tanı meme kanseri sorunları çözümlenmekte, yaşam süresini ve kalitesini de artışlar sağlanabilmektedir.

Meme kanserinde erken tanı ;
•, ölüm riskini azaltmakta.
• kendini muayene yönteminin önemli bir rolü vardır.
• tarama programları Erken tanıda önemli rol oynamaktadır.
• en sık Meme kanserinin görüldüğü yaş, hekim kontrollerinden ve görüntü tekniklerinden faydalanmak.
• genç kadınlarda hastalığın görülebileceği bilinmelidir.

Genellikle ilk belirtisi meme kanserinin ele gelen memede ve koltuk altında kitledir. Bu kitlenin hasta tarafından saptanması periyodik olarak kadınların kendilerini muayene olma alışkanlığına bağlıdır. Hastaların Ancak yazık bu konuda bilgiye yeterli sahip değiller ve muayeneden korkmaktadır.

Meme kanseri oluşumu ve tipleri nelerdir ;
memedeki süt bezi ve ya süt kanallarında olan hücrelerin yayılarak çoğalma sürdürmesidir. Meme kanserinin türleri vardır. En sık görülen süt kanalları kaynaklı meme kanseridir. Süt üreten kesecikte oluşan kansere “lobüler kanser” ismi verilmektedir. İki memede ya da memede birkaç yerde birden çıkma riski yüksektir. Genellikle Kanser hücreleri, lenf bezlerin koltuk altına giderler.
Memedeki lenf damarı memedeki dokudan lenf sıvısını taşır kol altı bezine. Lenf bezlerine Kanser hücrelerinin ulaşması, oradan hastalığın vücudun bölgelerine yayılacağının göstergesi olabilir. Bu sebeple hastalığın tedavisinde, takibinde lenf bezinde tutulum olması rol oynamaktadır. Meme, lenf bezlerinden başka organa yayılması durumuna “metastatik meme kanseri”dir. Meme kanseri sık olarak karaciğer, akciğer, kemik gibi yayılmaktadır. Meme kanserinden temizlense de organlara yayılmış kanser hücreleri metastaz oluşturabilir.Kaynak