Meme ağrısı kanser habercisi mi?

Meme kanserinde bilinçlendirme kampanyaları hızla artarken bir yandan da yanlış bilgilerin önüne geçilmeye çalışılıyor. Bunlar arasında en sık duyulan ve kadınların korkulu rüyası olan “meme ağrısı” hakkında bilmeniz gereken önemli şeyler var.

International Hospital Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Nazım Güreş’e, “Meme ağrısı neyin habercisidir, meme ağrılarının başlıca nedenleri nelerdir” diye sorduk…

Her meme ağrısına kanser habercisi olarak mı yaklaşılır? Meme ağrılarının başka nedenleri var mıdır?

Meme ağrısıyla başvuran hastaların yüzde 5’inden azında kanser saptandığını biliyoruz. Muayenesi ve radyogramları normal olan hastada meme ağrısının gizli bir kanseri gösterme olasılığı çok düşüktür. Bu nedenle meme ağrısı öncelikle memenin kistik değişiklileri, fibroadenom gibi, iyi huylu oluşumları akla getiriyor.

Meme kanserinin belirtileri nelerdir, memedeki başka sorunlarla karışan belirtileri de var mıdır?

Memedeki iyi huylu kitleler, meme iltihapları, meme cildini tutan dermatolojik hastalıklar meme kanseri ile karışabiliyor. Bunun dışında meme kanserinin belirtilerini şöyle sıralamamız mümkündür:

– Memede veya koltuk altında ele gelen kitle (sertlik, şişlik).

– Meme başında akıntı (tek kanaldan kanlı veya şeffaf renkli).

– Meme başında içe doğru çekilme, çökme veya şekil bozukluğu.

– Meme başı derisinde değişiklikler (soyulma, kabuklanma).

– Meme cildinde yara veya kızarıklık.

– Meme cildinde ödem, şişlik ve içe doğru çekintiler olması  (portakal kabuğu görünümü).

– Memede büyüme, şekil bozukluğu, asimetri ya da renk değişiklikleri (kızarıklık vs).

Meme kanseri teşhisi konulduktan sonra hangi hastalara ameliyat önerilir?

Öncelikle meme koruyucu cerrahiye uygunluğu araştırılıyor. Meme koruyucu cerrahiye uygun olmayan durumlarda memenin tamamen çıkarılması (mastektomi) ameliyatı yapılıyor.

Kimlere meme koruyucu cerrahi uygulanır, kimlere uygulanmaz?

Meme koruyucu cerrahinin amacı mastektomiye eşdeğer bir hayatta kalma süresi sağlayabilmektir. Kozmetik olarak iyi sonuç elde edebilmek ve tedavi edilen memede nüks oranını azaltmaktır. Tek kesiyle çıkarılamayacak olan ve çok merkezli tümörü bulunan hastalar, mamografide küçük kireçlenme odakları olanlar, daha önce aynı bölgeye radyoterapi uygulanmış hastalar, hamileliğin ilk altı ayı içinde olanlar, inflamatuar meme kanseri (bir tür meme kanseri tipi) olan veya yaygın cilt ve cilt lenfatiği olan hastalar dışında kalanlara meme koruyucu cerrahi uygulanabilir. Tümör boyutu veya yaş tek başına bu ameliyatın yapılması için engel değildir.

Meme koruyucu cerrahide neler yapılıyor?

Meme tümöral doku ve bu dokunun etrafındaki bir miktar sağlam doku ile beraber çıkarılıyor. Koltukaltı lenf bezleri için sentinel (bekçi) lenf nodu biyopsisi standart bir uygulamadır. Bu uygulamada meme tümörünün ilk olarak yayılım gösterdiği lenf nodu bulunuyor. Eğer tümör saptanmaz ise koltuk altındaki diğer lenf nodlarının çıkarılması gerekmiyor. Ameliyat sonrası dönemde radyoterapi veriliyor.

Memesinin tamamı alınan kadınlara mutlaka protez takılmalı mıdır? Memenin yokluğu vücudun fiziksel dengesini de bozar mı?

Özellikle de büyük memeye sahip kadınlarda bu sorun olabiliyor.

Büyük memesi olanlara protez daha mı öncelikli olmalıdır?

Memenin yeniden yapılması için kişinin kendi dokusundan veya protezlerden yararlanabiliyoruz. Çok büyük memesi olan kişilerde vücut dengesi etkilenebiliyor. Bu nedenle kişinin sağlam memesine küçültme yapılıyor. Kanser nedeniyle çıkarılan meme yerine protez veya otolog  (kendi dokusu) kullanılarak meme yapılabiliyor.

Kişiye kendi dokusundan mı meme yapılması daha doğrudur? Protez takılması mı?

Her iki tekniğin de birbirlerine göre avantaj ve dezavantajları vardır. Protez ile yeniden yapılandırma hızlı ve diğerine göre daha basit bir tekniktir. Ancak kişinin kendi dokusundan yapılan meme, kozmetik olarak daha iyi sonuç veriyor. Her iki teknik de memenin alınması ameliyatı ile beraber veya daha geç dönemde uygulanabiliyor. Erken evre ve radyoterapi gerektirmeyen tümörlerde erken rekonstrüksiyon psikososyal olarak ve tek seansın yeterliliği açısından daha avantajlı oluyor.

Bu protezlerin varlığı emzirmeye, yeniden oluşan bir kitlenin teşhisine engel olur mu?

Meme koruyucu tedavi sonrası çıkarılan dokunun yeri vücut tarafından doldurulduğundan memenin yeniden yapılması işlemleri memenin tamamen çıkarılmasını takiben uygulanıyor. Kişi diğer memesi ile tedavisi bittikten sonra emzirebiliyor. Yeniden yapılandırılan memelerin altında özellikle göğüs duvarında kanserin nüksetmesi olasılığına karşın dikkatli olunması gerekiyor. MR bu konuda bize yardımcı oluyor.

Meme kanseri ameliyatlarında uygulanan yeni teknikler var mıdır?

Yukarıda bahsedilen teknikler meme kanserindeki güncel cerrahi tedavilerdir. Amaç kişiye minimal olarak hasar vermek, doğal görüntüsüyle mümkün olduğunca az oynamak veya çıkarılanı doğala yakın bir şekilde yerine koymaktır. Bu yönde de oldukça mesafe alındığını düşünüyorum. Kaynak