Kısır erkekte kanser riski

ABD’de yapılan bir araştırmada kısır erkeğin doğurgan olan akranlarına göre sekiz kat daha fazla kansere yakalnma riski olduğu ileri sürüldü.

Sprem üretemeyen erkeklerde kanser vakalarının gelişme riskinin yüksek olduğu açıklandı. Azoospermik tanısı koyulan erkeklerin (kısır çünkü spermleri yok), 30’lu yaşlardan önce kanser olma risklerinin genel nüfusa göre sekiz kat daha fazla olduğu araştırmalar tarafından ortaya kondu.

Stanford Üniversitesi Tıp Okulu’ndan uzmanlar azoospremik erkeklerin kanser riskinin kendinden on yaş büyüklere göre de fazla olduğu açıklandı. Tıp Fakültesi’nde üroloji uzmanı olan Prof. Dr. MichaelEisenberg “Kısırlığın erkeğin sağlığı için bir barometre olduğuna dair kanıtlar var. Birçok çalışmada erkek kızırlığı ile testis kanseri arasında ilişki olduğu bulundu” dedi. Ancak Dr. Eisenberg yeni çalışmada bu durumun testis kanserinin ötesine geçildiğinin görüldüğünü söylüyor.

Dr. Eisenberg Texas Kanser Sicili ve Houston’daki Baylor Tıp Üniversitesi’nden aldığı verileri değerlendirdi. 1989’dan 2009’a kadar klinik tedavi gören 2238 kısır erkeği inceledi.

Çalışma boyunca 2238 erkeğin 29’unda kanser oluştuğu görüldü. Genel Teksas nüfusuna vurulduğunda bu rakamın 16.7 vaka olması tahmin edilirdi. Bunun anlamı kısır erkeğin genel nüfusa göre 1.7 kat kanser olduğu. Buna rağmen azoospremik ve azoospermik olmayan kısır erkeklerde bu eşitsizlik çok daha fazla. Azoospremik erkeğin genel nüfusa göre riski üç kat fazla. 30 yaşına ulaşamamış bir kısır erkeğin genel nüfusa göre kanser olma riskinin ise sekiz kat fazla olduğu aynı araştırmada ortaya çıktı. Kaynak