Kınanın kanser üzerindeki etkisi!

Gaziantep Üniversitesinde, halk arasında asırlardır kullanılan kınanın kanser gelişimini önleyici etkisi olup olmadığı araştırıldı.

Gaziantep Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü’nde, yapılan bilimsel çalışmada, kınanın kanseri önlemede de etkili olup olmadığı fareler üzerinde araştırıldı.

Bilimsel olarak daha önce yapılan çalışmalarda mantar rahatsızlığına karşı etkisi olduğu bilinen kınanın kanseri önlemede de etkili olup olmadığını belirlemek için gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde, 60 fareye farklı dozlarda 10 gün süreyle ağız yoluyla kına verildi. 10 günün sonunda fareler üzerinde çeşitli kanser parametreleri araştırıldı.

Araştırma sonucunda ”Ehrich Ascite Corcinama” tümörün büyümesinin durduğu tespit edildi. Ayrıca kınanın antioksidan aktivite kapasitesini arttırdığı saptandı. Farelerde, kansere karşı mücadelede önemli rol oynayan enzimlerin arttığı gözlendi.

Doğal toz yeşil kınanın kullanıldığı araştırma ve sonuçları, International Journal of Pharmacology dergisinde de yayımlandı.Kaynak