Kanserin dünyaya maliyeti 895 milyar dolar

3 (161) ABD’de 2008 verileri ile yapılan çalışmaya göre, vakitsiz ölümlerin ve işgücü kayıplarının dünyaya maliyeti 895 milyar dolar. Üstelik bu rakama kanser tedavisi için yapılan doğrudan harcamalar dahil değil.

İSTANBUL – Amerikan Kanser Cemiyeti ve kanserle mücadele eden ünlü bisikletçi Lance Armstrong’un kurduğu Lance Armstrong Vakfı’na bağlı bir kuruluş olan Livestrong tarafından yapılan ortak çalışmada, kanser hastalığının dünyaya ekonomik maliyeti ortaya çıkartıldı.

2008 verileri ile yapılan çalışmaya göre, vakitsiz ölümlerin ve işgücü kayıplarının dünyaya maliyeti 895 milyar dolara ulaştı. Bu rakama kanser tedavisi için yapılan doğrudan harcamaların dahil olmadığı belirtildi.

Kanserin yaygınlığı ve maliyeti artarken, kansere karşı araştırmacı ilaç sektörünün mücadelesi de sürüyor. Araştırmacı ilaç sektörü kansere karşı etkili olabilecek yüzlerce potansiyel ilaç adayı üzerinde Ar-Ge çalışmalarını sürdürüyor.

"Kanserin Küresel Ekonomik Maliyeti" başlıklı rapor kanserin, maliyeti 753 milyar dolar olan kalp damar hastalıklarından yaklaşık yüzde 19 daha fazla olduğunu gösterdi. 895 milyar dolar 2008 yılında dünyanın gayri safi hâsılasının yüzde 1,5’ine denk düşüyor.

EN FAZLA KAYBA NEDEN OLAN KANSERLER
Raporda, ölümler ve çalışamaz hale gelme nedeni ile kaybedilen yaşam süreleri dikkate alınarak, kanser hastalığı nedeni ile kaybedilen toplam sağlıklı yaşam yılı sayısı hesaplandı.

Çalışmaya göre, sağlıklı yaşam yılı kayıplarının yüzde 15,5’ine akciğer kanseri, yüzde 9,6’sına mide kanseri ve yüzde 8,6’sına karaciğer kanseri neden oluyor. Çalışmada akciğer kanserinin yıllık küresel maliyeti 188 milyar dolar, kalın bağırsak kanserinin 99 milyar dolar, meme kanserinin ise 88 milyar dolar olarak hesaplandı.kaynak