Kansere iyi gelen ilaç!

world.1194056400.really-really-cute-frog Kara kurbağasının salgı bezlerindeki zehirden elde ediliyor!

Şangay’daki Fudan Üniversitesi Kanser Hastanesi ve Teksas Üniversitesi MD Anderson Kanser Merkezi’nin ortak araştırma çalışmasının ilk sonuçlarına göre,  kara kurbağasının salgı bezlerinden salgılanan zehirden edilen bir Çin ilacının bazı hastalarda kanseri, hiçbir yan etki göstermeden, yavaşlatabildiği söyleniyor.

1970’lerden beri Çin’de yapılmakta olan klinik deneyler bu ilacın kanser karşıtı özelliklerini ortaya koyduğu bildirildi. Çin’de Onkoloji kliniklerinde karaciğer, kolon ve pankreas kanserlerini tedavi etmede yaygın olarak kullanılan ilaç aynı zamanda Çin Gıda ve İlaç idaresi tarafından da onaylandı.

MD Anderson Bütünleyici Tıp Programı’nda Direktör’ü Lorenzo Cohen: “Geleneksel tedavi yöntemleri dışında kalan tedavi yöntemlerine temkinle yaklaşan ve benimsemesi zaman alan Amerikan Araştırma Merkezleri için Huachansu gibi geleneksel bir Çin ilacı üzerinde çalışma yapmak bir yeniliktir”,dedi.

Lorenzo Cohen, kara kurbağası zehir birleşiminin kanser hastalarını iyileştirmedeki rolünü incelemek ve zehirlilik ve yan etkilerini test etmek için konvansiyonel doz artış çalışması yapmak için Batıya özgü tıbbi bir yaklaşım uygulamak istediklerini belirtti.

Çin’de yapılan daha önceki araştırmalara göre,bu ilaç tümör hücrelerindeki büyümeyi önlediği gibi immünolojik fonksiyonu da güçlendiriyor. kaynak