Kanserde tamamlayıcı tıp ne kadar etkili?

3 (155) Tamamlayıcı terapiler, geleneksel tedavi yöntemleriyle doğru şekilde birleştirildiğinde, yaşam kalitesini artırıyor ve tedavi başarısına katkıda bulunuyor.

İSTANBUL – Amerikan Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi, tamamlayıcı ve alternatif tıbbı, geleneksel tıbbın bir parçası olmayan çeşitli tıbbi uygulamalar ve ürünler bütünü olarak tanımlıyor. Alternatif tedavi yöntemleri, geleneksel (alopatik) tedavi yöntemleri ile birleştiğinde ise tamamlayıcı tıp adını alıyor.

Başka bir deyişle, bütünleyici tıp, güvenilir ve etkin olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bütün mantıklı terapi ve tedavi yöntemlerini kabul ediyor. Hastanın tıbbi durumuna uygun olanları seçiyor, daha sonra bunları doktorların bilgisi ve deneyimleriyle beraber disiplinler arası yaklaşımla sağlık sistemine uyguluyor.
Tamamlayıcı terapiler, geleneksel kanser tedavi yöntemleriyle doğru şekilde birleştirildiğinde, hastanın yaşam kalitesine ve iyiliğine katkıda bulunurken, kanser tedavisi sırasında veya sonrasında bazı zararlı etkileri de olabiliyorr. MD Anderson Bütünleyici Tıp Programı Direktörü Dr. Lorenzo Cohen, bütünleyici ve tamamlayıcı tıbba yönelik sıkça sorulan soruları şöyle yanıtlıyor:

Tamamlayıcı tıp kanser hastasına nasıl yardımcı olabilir?
Tamamlayıcı tedaviler, kanser semptomlarının kontrolüne yardımcı olur; hayat kalitesini arttırır, tıbbi uygulamaların yararlı etkinliğini arttırır.

Tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin örnekleri nelerdir?
Bütünleyici tedavi yöntemlerini yönlendiren genel prensip vücut, zihin ve sosyal yapıdan oluşan insanı bir bütün olarak ele almaktır. Tamamlayıcı tıbbın bir parçası olan bütünleyici yöntemler aşağıdaki gibi gruplandırılabilir:

Meditasyon, müzik, sanat, diğer dışavurumcu sanatlar, destek grupları, yoga, tai-chi, qigong, harekete dayalı diğer terapi yöntemleri ve davranışsal teknikler gibi zihin-vücut yaklaşımları.
Reiki ve sağlık dokunuşu gibi enerjiye dayalı terapiler.
Masaj ve refleksoloji gibi vücudu manipüle eden yaklaşımlar.
Geleneksel Çin tıbbı, homeopati, ayurveda gibi tüm tıbbi sistemler.
Beslenme, bitkiler, hayvanlar, mineraller, özel beslenme ve diğer ürünler gibi biyolojik bazlı yaklaşımlar

Hastalar tamamlayıcı tedaviden  neler beklemeli?
Hastaların kanser tedavisinde tamamlayıcı veya bütünleyici tedavi yaklaşımlarını kullanmalarının birçok sebebi vardır. En önemli beklentilerden biri tedavilerine daha kapsamlı bir yaklaşım kazandırmaktır. Pek çok zaman, hastalar tedavi yöntemlerinin sadece kanser odaklı olduğunu,   oysa kanserin aslında insanı bir bütün olarak etkilediğini ve tedavilerinin bu açıyı dikkate almadığından dolayı duydukları rahatsızlığı ifade ederler.
Tamamlayıcı tedavi yöntemleri işte tam bu noktada tedavinin sınırlarını genişleterek insanı bir bütün olarak hedef alır. Hastalar, çoğu zaman, kanserin yan etkilerinden korunmak için tamamlayıcı ve bütünleyici tedavi yöntemlerine yönelirler. Bu tedavi yöntemleri bazen çok etkili olabildiği gibi, bazen de çok fazla yardımcı olamazlar. Hastalar, bu yüzden, her tedavinin artısını ve eksisini iyice tartmalı ve daha sonra kendileri için işe yarayıp yaramadığına karar vermelidirler. Hastalar tamamlayıcı ve bütünleyici tedavi yöntemlerinden mucize veya tamamen bir iyileşme beklememelidirler. Bu kişiyi yanlış umutlara kapılmasına yol açabilir ve çoğu zaman kendisine zarar verecek tedavi yöntemlerini kullanmasına yol açabilir.

Dikkate alınması gereken noktalar nelerdir?
Bazı tamamlayıcı maddeler, terapiler ve müdahaleler kanser hastaları için yararlı olabilir; bazı durumlarda ise zararlı etkileri de görülebilir. Bir kanser hastası bu tip tamamlayıcı terapi yöntemlerini kullanmadan önce mutlaka onkolojistine danışmalıdır.

Hasta tamamlayıcı tıp uygulayıcısına hangi soruları sormalıdır?
Herhangi bir tedavi için, hastaların doktorlarına şu soruları sormasını tavsiye ediyoruz:
Bu tedavi; benim bağışıklık sistemimi ve diğer biyolojik sistemlerimi destekleyebilir mi,  kansere karşı mücadele edebilir mi, geleneksel tedavi yöntemlerinin daha etkili sonuç vermesini sağlayabilir mi, tedavi yan etkilerini ve hastalığın semptomlarını azaltabilir mi, endisi yan etkilere neden olur mu, bu konuda yetkinliğiniz ve eğitiminiz nedir, bu tedaviye benim gibi diğer hastalarda yararı görüldüğü için mi inanıyorsunuz, eğer durum böyleyse, bu hastalarınızla konuşabilir miyim, bu konuda referans gösterebileceğiniz başkaları tarafından yazılmış yayınlar var mıdır, bu tedavi nedir, tedavinin işe yarayıp yaramadığını nasıl anlayabilirim, bu tedavi yöntemlerinin yan etkileri var mıdır, bu konuyla ilgili aile hekimimle/ onkolojistimle konuşmak ister misiniz?kaynak