Kanser tedavisinde başarı artıyor

kantupu Avrupa’da son yıllarda kanser tedavisinde başarı yüzdesinin arttığı bildirildi.

Avrupa Kanser Dergisi’nin bugünkü sayısında yayımlanan uzun süreli bir araştırmanın sonuçlarına göre, kanser tipleri ve ülkeler arasında farklılıklar olsa da 23 Avrupa ülkesindeki kanser kayıtlarına göre birçok yaygın kanser tipinde tedavi olan insan sayısı arttı.
Avrupa Kanser Kurumu Başkanı Alexander Eggermont, "1980’ler ve 1990’lar boyunca kanseri yenenlerin sayısında artış oldu" dedi.
Eurocare tarafından yapılan araştırmada 1998-90 dönemi ile 1997-99 dönemleri karşılaştırıldı ve akciğer kanserinde tedavi olanların oranının yüzde 6’dan 8’e, mide kanserinden tedavi olanların oranının yüzde 15’den 18’e ve kolorektal kanserde ise yüzde 42’den 49’a çıktığı belirlendi.
23 ülkeden 151 milyon kişiyi kapsayan verileri tarayan çalışmaya göre kanser tedavisinde başarı şansı, hastaların hangi ülkede yaşadıklarına da bağlı.
Bütün kanser türleri birlikte ele alındığında, erkekler arasında en yüksek tedavi oranının yüzde 47 ile İzlanda’da ve kadınlar arasında ise yüzde 59 ile Fransa ve Finlandiya’da olduğu belirlendi.
Polonya’da ise erkeklerde yüzde 21 ve kadınlarda yüzde 38 ile en az tedavi oranının yaşandığı ülke.
Tedavi oranlarındaki artışta, erken teşhis ve ulusal kanser tarama programlarının etkili olduğu bildirildi.