Kanser Taraması

Kanser taraması, kanserlerin tedavisinin çok daha kolay ve etkili olabildiği erken evrelerde yakalamak için testler ve muayene yapılmasıdır. Tarama yöntemleri hastalığın başlaması ile hastalığın görünür bir belirti verdiği ana kadar olan süreçte yapılır.

Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.  Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

KETEM lerde kanser tarama hizmetleri aşağıdaki gibidir:

  • Serviks (rahimağzı) kanseri taraması için 30–65 yaş aralığındaki kadınlar, 5 yılda bir kez pap smear testi (rahim ağzından sürüntü) yapılarak taranmaktadır.
  • Meme kanseri taraması için 50–69 yaş aralığındaki kadınlar iki yılda bir mamografi filmi çekilerek ve sağlık personeli tarafından muayene edilerek taranmaktadır. Eğitimli KETEM sağlık çalışanları tarafından, aile hekimleri ve aile sağlığı elemanlarına kendi kendine meme muayenesi (KKMM) danışmanlık eğitimi verilmesi, bu personelinde 20 yaş üzeri kadınlara “kendi kendine meme muayenesi eğitimi” vererek, meme kanserinde farkındalığın  ve erken erken teşhisin artması beklenmektedir.
  • Kolorektal kanser tarama programı yeni başlamakla birlikte, bu kapsamda 50–70 yaş arası kadın ve erkekler yılda bir gaitada (dışkı) gizli kan testi (GKK), 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılarak taranacaktır.

Önleme, tarama – erken teşhis, tedavi ve palyatif bakım” aynı zamanda DSÖ tarafından ülkeler için önerilen Kanser Kontrol Programının basamaklarını oluşturmaktadır.Kaynak