Kanser Nedir – Kanserin sebepleri – Kanserden Korunmak

Kanser vücut hücrelerinin normal düzenlerinin haricinde hızlı ve kontrolsüz bir şekide üremeleri ile oluşan ve çağımızın tedavisi en zor olan hastalıklarından birisidir.

 Kanser vücut hücrelerinin normal düzenlerinin haricinde hızlı ve kontrolsüz bir şekide üremeleri ile oluşan ve çağımızın tedavisi en zor olan hastalıklarından birisidir.Kontrolsüz üreyen kanserleşmiş bu hücreler kanserli dokuları oluştururlar.
Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırıldığı için yaklaşık olarak yüzden fazla çeşidi olan bir hastalık grubudur. Kanserler adlandırılırken ilk çıkış yaptıkları organlara göre gruplara ayrılırlar.Akciğer kanseri,prostat kanseri ve mide kanseri gibi örnekler verebiliriz.

Kanser hücrelerinin ilk oluştukları organlardan başka doku ve organlara uzanım yapmalarına metastaz denilir ve maalesef ilerlemiş hastalık durumunda oluşan bir durumdur.Kanser tedavisinde erken teşhis sağkalım için belirleyici bir etkendir.

KANSERİN SEBEBİ NEDİR? 
Kanserin tek bir sebebi yoktur.Kanser nedenleri çevresel ve kalıtsal  nedenler olarak ikiye ayrılabilir. Çevresel nedenleri (kimyasal, radyasyon, viruslar gibi) ve kalıtsal nedenleri (hormonal, bağışıklık bozuklukları, kalıtsal mutasyonlar ve diğer genetik nedenler gibi) birlikte veya ardışık olarak hücreleri etkileyerek uzun yıllar içinde kansere yol açabilirler.

HANGİ ORGANLARDA KANSER OLUR? 
Kanser vücudun bütün dokularında ortaya çıkabilecek bir hastalıktır.Tek bir hastalık değildir.

İyi huylu tümör ve kötü huylu tümör ne demektir?

İyi huylu tümörler kanser değildir. Başka bölgelere yayılmazlar. Tamamen çıkartıldığı zaman genellikle tekrarlamazlar. Kötü huylu tümörler ya da kanser ise komşu organ ve dokulara yayıldığı gibi, lenf ve kan yoluyla uzak organlara da yayılır. Uzak organlardaki yayılımına metastaz (yayılma) denir.

KANSERDEN KORUNMAK İÇİN… 
Kanser genel anlamda tedavisi mümkün olan bir hastalıkır. Gelişen tıp ve teknoloji ile daha etin tedavi seçenekleri başta ülkemz olmak üzere birçok yerde uygulanabilmektedir. Genel olarak kabaca tedavi şansı incelendiğinde  erişkin kanserlerinde % 60, çocuk kanserlerinde ise % 77 oranında iyileşme mümkündür. Ancak hastalığın cinsi, yaygınlığı, uygulanan tedavi gibi bazı faktörler tedavi şansını doğrudan etkiler.

Kanserlerin organlar içinde Akciğer, deri, dil, dudak, gırtlak, mide, kalınbağırsak, kan, mesane, meme, ve prostatta daha fazla görüldüğü söylenebilir. Kaynak