Kanser korkutarak yayılıyor

77773 Kanserin gelişmekte olan ülkelerde verem, sıtma ve AIDS’ten daha fazla can aldığı bildirildi.

Çalışma grubu CanTreat International’ın Berlin’de düzenlenen Avrupa Medikal Onkoloji Topluluğu (ESMO) 34. kongresi dolayısıyla yayımladığı raporda, rahim kanserinden ölümlerin yüzde 85’inden fazlasının gelişmekte olan ülkelerde görüldüğü belirtildi.
Dünya genelinde kanser vakası sayısının 20 yılda iki katına çıkabileceğine dikkat çekilen raporda uzmanlar, kanserin verem, sıtma ve AIDS’ten daha fazla can aldığı gelişmekte olan ülkelerde vaka sayısının daha da artabileceği uyarısında bulundu.
Raporda, geçen yıl 12,4 milyon yeni vakanın yarısından fazlası ve 7,6 milyon kanserden ölümün üçte ikisinin gelişmekte olan ülkelerde tespit edildiği belirtildi.
Yoksul ülkelerde 2007’de rahim ağzı kanserinden 272 binden fazla kadının öldüğü, meme kanserinden ölümlerin de 1990’dan beri bu ülkelerde 10 kat hızlı arttığı kaydedilen raporda, 2007’de meme kanserinden ölümlerin yarısından fazlasının (255 bin 500) gelişmekte olan ülkelerde görüldüğüne dikkat çekildi.
Raporda, rahim ve meme kanserlerinin erken teşhisi ve tedavisi için kullanılan yöntemlerden birçok kadının yararlanamadığı belirtildi.
Hindistan’da her yıl teşhis edilen 75 bin meme kanserinden yüzde 50-70’inin ilerlemiş olduğu belirtilirken, bu nedenle hastanın tedavi edilmesinin daha zor ve tedavinin pahalı hale geldiği, oysa bu oranın Avrupa’da 38, ABD’de de 30’a indiği bildirildi.
Gelişmekte olan ülkelerde kadınların ortalama yüzde 19’unun rahim ağzı kanserinin teşhisinde kullanılan yöntemden yararlanabildiği, gelişmiş ülkelerde ise bu oranın 63 olduğu vurgulandı.
Raporda, yoksul ülkelerde daha basit, kırsal kesimde de uygulanabilecek ve herkese ulaştırılabilecek teşhis yöntemlerinin gerekliliğine işaret edildi.
Afrika’da hastaların sadece yüzde 20’sinin ışın tedavisi olabildiği, 30’dan fazla Afrika ve Asya ülkesinde ışın tedavisinin bulunmadığı belirtildi.kaynak