Kanser hücrelerine ‘Sihirli mermi’

multislice_ct2 Radyoterapideki gelişmeler sayesinde kanser hücresi olduğu yerde yakalanıyor, tümörün iyi huylu mu kötü huylu mu olduğu ve tedavinin işe yarayıp yaramadığı tespit ediliyor.

İSTANBUL – TÜBİTAK’ın desteğiyle gerçekleştirilen Türkiye Nükleer Tıp Derneği tarafından organize edilen ‘PET/BT Sempozyumu’nda katılan Dernek ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ünlü, nükleer tıbbı sihirli bir mermiye benzettiklerini söyledi.
Prof. Ünlü, "Nükleer Tıp’ta kanser tedavilerinde kullanılan ışınları daha geliştirdik ve hastalığı tam olduğu yerden sihirli mermi gibi tespit ediyoruz. Kanserin iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğunu ayırt ediyoruz. Verilen tedavinin işe yarayıp yaramadığını görebiliyoruz" dedi, şöyle devam etti:
KİŞİSELLEŞMİŞ TEDAVİ ŞANSI TANIYOR
"PET BT diye kısalttığımız bilgisayarlı tomografi ve pozisyon emisyon cihazı sayesinde kanser hastalarında tüm vücudu görüntüleme olanağımız var. Bugün geldiğimiz nokta ABD’de 850’nin üzerinde PET cihazı kullanılmaktadır ve geçen yıl gerçekleştirilen uygulama sayısı da 2 milyona yakındır. Bu oran Türkiye’de henüz 50 binler civarında. Yani şöyle söyleyebiliriz ki, Amerika’da her 200 kişiden biri şu ya da bu nedenle PET taramasından geçmiş durumda. Bizde henüz kullanımı çok yaygınlaşmadı ama son 2 yıl içerisinde büyük kıpırdama var ve bundan sonrada bu cihazın adından çok fazla söz edildiğini duyacaksınız, çünkü hastanın hayatını değiştirebilecek çok değerli bilgileri bu cihaz sayesinde tespit etmemiz mümkün oluyor."
Akciğer kanserlerinde, örneğin bir nodül saptandığında, bu nodülün özelliği, kötü ya da iyi huylu olup olmadığını saptamak için yöntemin önemli bir işlev gördüğünü, lenfomalarda vücuttaki lenf bezlerini saplayabildiklerini ifade eden Prof. Dr. Ünlü, “Her şeyden önemlisi hastaya bir iki kür kemoterapi verdikten sonra, bu tedaviye yanıt alabiliyor muyuz, sorusuna cevap bulabiliyoruz. Bunu da bu cihazla gerçekleştirebiliyoruz, yanıt alabiliyorsak devam ediyoruz yanıt alamıyorsak kesiyoruz. Böylelikle kişiselleşmiş bir tedavi uygulama şansımız oluyor ve bu da modern tıp açısından çok önemli bir gelişme" diye konuştu.

PET CİHAZI EKONOMİK YARAR SAĞLIYOR
Prof. Dr. Ünlü, “Operasyon kararı açısından da çok etkin bu yöntem. Biz bir araştırma gerçekleştirdik, bu araştırmada akciğer kanserlerinde acaba PET’in rutin olarak kullanılması cerrahi kararlar alınması açısından diğer yöntemlerle kıyaslandığında ücret etkin bir yöntem midir diye. 120 hasta modeli üzerindeki çalışmamızda, hem Türk Tabipler Birliği fiyatları üzerinden hem de SGK’ nın geri ödeme fiyatları üzerinden hasta başına 1000 Euro kazancımız olduğunu gördük. Bilindiği gibi kanser hastalığı teşhisi de, tedavisi de pahalı ve onkolojik hastalardaki PET kullanımı bu anlamda da ülke ekonomisine ciddi yararlar sağlamaktadır” dedi.
ZARARINA DAİR KANIT YOK
Nükleer tıpta kullanılan radyoaktif maddelerin radyoaktivite dozlarının genellikle çok düşük olduğuna dikkat çekildi ve bu dozlarda radyoaktivitenin insanda önemli bir hastalık veya radyasyona bağlı ciddi bir hasar oluşturduğuna dair kanıt bulunmadığı vurgulandı. Uzmanlar, hastanın aldığı radyasyon miktarının tanı amacıyla çekilen pek çok röntgen filminden daha az veya onun kadar olduğuna dikkat çekti. kaynak