Kahvenin mucizeleri

Kahve, Alzheimer ve kanser dahil birçok hastalığı önlediği ortaya çıktı

kahve-88209 Günde 6 bardak kahve, prostat kanseri riskini yüzde 18 azaltıyor. Günlük 5 bardak kahvenin meme kanserini önleyici ve geciktirici etkisine dikkat çekiliyor. Kahve kalp-damar hastalıklarından diyabete, Alzheimer’dan Parkinson’a kadar çok sayıda hastalıkta önleyici görülüyor
Yapılan çalışmalar, kahvenin birçok hastalığın önüne geçtiğini ya da iyileşme sürecine katkıda bulunduğunu ortaya koyuyor. Kahve çekirdeklerinin 1000’in üzerinde antioksidan içerdiği ve Amerika’da en büyük antioksidan kaynağı olarak günde ortalama 3 bardak kahve tüketimi önerildiği belirtiliyor. Günlük bir dizi kahve tüketiminin yüksek diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, kanser, Alzheimer, obezite ve diğer kronik hastalıklarda daha düşük bir riske neden olduğunu söyleyen Onkoloji Direktörü Prof. Dr. Erkan Topuz, kahvenin hastalıkları koruyucu etkisine dikkat çekiyor.
PROSTAT RİSKİNİ DÜŞÜRÜR
Yapılan çalışmalarda, yüksek miktarda kahve tüketimi ile çeşitli kanser risklerinin azaltılması arasında bir ilişki olduğu belirtiliyor. Amerikalı erkekler arasında prostat kanseri, ölümlerde akciğer kanserinden sonra ikinci sırayı alıyor. 2011 yılında Journal of the National Cancer Institude’de yayınlanan araştırma, günde 6 bardak kahve içen erkeklerin prostat kanseri riskinin yüzde 18 oranında azaldığını gösteriyor.
MEME KANSERİNDE AZALIŞ
Amerikalı kadınlar arasında meme kanserinden ölümler, akciğer kanserinden ölümlerden sonra ikinci sırada yer alıyor. 2011 Breast Cancer Research sayısında kahve tüketiminin bu hastalığı önlemeye yardımcı olduğu, günlük tüketilen 5 bardak kahvenin “postmenopozal” kadınlarda ER-negatif (hormona duyarlı olmayan) meme kanseri gelişme riskini yüzde 57 oranında düşürdüğü belirtiliyor. Bunun yanında günde 2 bardaktan fazla kahve tüketiminin, genetiğe bağlı kanseri olan kadınlarda meme kanserini geciktirici etkisine dikkat çekiliyor. Kahvede önemli roller üstlenen maddeler arasında klorojenik asit, kafeik asit, fito-östrojenler ve kafein bulunuyor. ABD’de kolorektal kanserler, kansere bağlı ölümlerin yaşandığı ikinci kanser türü olarak biliniyor. Yapılan araştırmalar sık kahve içenlerin kolorektal kanser riskinin yüzde 30 daha az olduğunu ortaya koyuyor. Bir kontrol grubunda yapılan araştırmada günde 3 bardak kahve tüketen bireylerde (günde 1 bardak kahve içenlere göre) ağız, farenks ve özofagus kanserleri riskinin yüzde 40 oranında daha düşük olduğu gösteriliyor.
KARACİĞER KANSERİNE ETKİLİ
Son yıllarda Amerikalılar arasında karaciğer kanserindeki artışa dikkat çeken Prof. Dr. Erkan Topuz, yapılan çalışmalarla karaciğer kanserinin önemli ölçüde azaltılabileceğini ve kahve içenlerin bu konuda daha az risk taşıdıklarını söylüyor. 2005 yılında yapılan bir çalışmada günde bir bardak kahve içen kişinin karaciğer kanseri riskinin yüzde 42 oranında düştüğü belirtiliyor.
DİYABET-KAHVE İLİŞKİSİNE DİKKAT
Kahve polifenolleri, hücreleri biyolojik eylemler açısından doğrudan etkiliyor. Kafeinli ya da kafeinsiz kahve tüketiminde günde bir bardak kahve içmek diyabet gelişme riskini yüzde 13 oranında azaltırken, 12 bardak kahve tüketmenin ise diyabet oranını yüzde 67 artırdığına dikkat çekiliyor.
ALZHEİMER’I TERSİNE ÇEVİRİYOR
Uzun vadeli kahve alımı, gelişmiş işlev ve hafızada etkili olduğu gibi birincil nöronal hücreleri de koruyor. Günde 5 bardak kahve tüketiminin, beş hafta içinde Alzheimer hasarını tersine çevirdiğini söyleyen Topuz, kahvenin bilişsel gerileme riskini azaltığına da dikkat çekiyor. Ayrıca 29 bin kişi üzerinde yapılan çalışmada günde 1-3 bardak kafeinli kahve tüketiminin Parkinson hastalığına karşı koruyucu olduğu gösteriliyor.
KADIN KALBİNİ KORUYOR KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜYOR
Uzun süreli kahve içme alışkanlığı, kalpdamar hastalıklarından ölüm riskini de azaltıyor. 41 bin kadın üzerinde yapılan 15 yıllık bir çalışmada, günlük 1-3 bardak kahve tüketmenin bu hastalıklardan ölüm riskini düşürme oranının yüzde 24 olduğu belirtiliyor. Ayrıca fareler üzerinde yapılan çalışmalarda, düzenli kahve tüketiminin gelişmiş inflamasyon, HDL kolesterol ve koroner klasifikasyonunu azalttığını gösteriyor.kaynak