İleri yaş gebelikte meme kanseri risk!

Meme kanseri,kadınlarda gebelik ve lohusalık evresinde en sık görülen kanser türünü oluşturmaktadı

İLERİ YAŞ GEBELİKTE MEME KANSERİ RİSKİ !

İlk hamilelik için biyolojik saat ilerledikçe meme kanseri riski de artmaktadır.Özel Selimiye Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr.Nalan Ulufi hamilelik ve lohusalık döneminde meme kanseri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Gebelik ve lohusalık döneminde meme kanseri

Meme kanseri gebelik döneminde en sık görülen kanser türlerinden biridir.Görülme sıklığı 1:3000 doğum olarak bildirilmektedir.Gebelik dönemi ve/veya doğumdan sonraki bir sene içinde görülen meme kanserleri bu şekilde isimlendirilmektedir.Günümüzde kadınların iş hayatına daha fazla girmesi,kariyer yapmaları gibi çeşitli nedenler ile ilk doğum yapma yaşı 30ların üzerine çıkmaya başlamıştır.Bunun da göreceli olarak gebelikte gördüğümüz meme kanserlerinin sayısını arttırabileceğini söyleyebiliriz.

Gebelik ve lohusalık döneminde fizyolojik olarak değişimler olur. Süt bezleri ve kanalları büyür,genişler.Kitle olarak nitelendirilebilecek lezyonlar elimize gelebilir.Bu arada gelişen meme kanseri gözden kaçabilir.Oluşan ve fark edilen kitle iyi huylu olarak yorumlanabilir.Bundan dolayı tanıda üç ay ,ya da daha fazla gecikmeler olabileceği bildirilmiştir.Tanıdaki gecikmeler hastalığın evresinin ilerlemesine yol açar.

Hastalık belirtileri,gebe olmayan kadınlarda görülenlerden farklı değildir.Kitle en sık görülen belirtidir.Meme cildinde çekilme,portakal kabuğu görünüm,koltuk altında kitle,meme başı akıntısı olabilir. Hastanın değişikliği fark ettiği zaman ,meme hastalıkları konusunda deneyimli bir genel cerraha başvurması önerilir.Her hastalıkta olduğu gibi ailenin , anne adayının, ve lohusanın sosyokültürel konumu,eğitim düzeyi,memesinin farkında olması erken tanıda rol oynayan faktörlerdir.

Ultrasound bebek ve anne için tanıda kullanabilen güvenli bir yöntemdir.Mamografi önerilmez.Meme MRI bazı bebek anomalilerinin tanısında kullanılmasına rağmen ,film çekilirken kullanılan ilaç(godolonium) plasentadan geçtiği ve cenin üzerindeki etkisi etkisi bilinmediği için gebeliğin ilk döneminde kullanılmamalıdır.

Tanı için kalın iğne biyopsisi süt fistülü olma olasılığı olmasına rağmen önerilen yöntemdir.Tanı koyduktan sonra gebelik dönemine ve hastalık evresine göre kişiye özel tedavi planlanır.Hasta gebeliğin ilk üç ayında ise terapötik kürtaj önerilir.Gebeliğin ikinci ve üçüncü dönemlerinde cerrahi tedavi ve kemoterapi yapılır.Radyoterapi gerekiyorsa doğumdan sonraki dönemde uygulanır.

Lohusalık döneminde süt verme işlemi sonlandırılır ve gereken tüm tedaviler yapılır.Kaynak