‘Her yıl 36 erkekten biri prostat kanserine yenik düşüyor’

Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri ve Avrupa Ürogenital Radyoloji Derneği Prostat Kanseri Çalışma Grubu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Tuncay Turgut, her yıl 36 erkekten birinin prostat kanserine yenik düştüğünü bildirdi.

Doç. Dr. Turgut, yaptığı açıklamada, prostat kanserinin genel olarak orta yaşı geçmiş erkeklerde en sık tanı konan kanser türü olduğuna dikkati çekti. Bu hastalığın tüm kanser vakalarının yüzde 11’inden ve kanserden ölümlerin yüzde 9’undan sorumlu olduğunu kaydeden Turgut, araştırmaların her 6 erkekten birinin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanacağını gösterdiğini öne sürdü.
Yaşam beklentisinin artmasına paralel olarak özellikle 65 yaş üzerinde olmak üzere gelecek 30 yıl içinde kanser vakalarında 3 kat artış meydana geleceğinin hesaplandığını ifade eden Turgut, bu durumun prostat kanserinde de geçerli olduğuna dikkat çekti.

Turgut, manyetik rezonans görüntüleme ve multiparametrik manyetik rezonans teknolojisinde son dönemde kaydedilen gelişmeler sayesinde prostat kanserinin kolaylıkla saptanabildiğini ve tümörün davranış özelliklerinin belirlenebildiğini belirtti.

“HASTALIK SİNSİ İLERLİYOR”

Hastalığın sıklıkla sinsi ilerledikten sonra geç dönemde kendini gösterdiğini bildiren Turgut, ”Başlıca belirtiler arasında yer alan idrardan kan gelmesi, meniye kan karışması gibi bulguların varlığı hastalığın ilerlediğini akla getirmektedir. Günümüzde prostat kanseri erken evrede yakalandığında ve doğru tedavi uygulandığında başarı oranı yüzde 90’lara yükselmektedir. Yapılan araştırmalarda tarama yoluyla prostat kanserinden ölüm oranlarının yüzde 30 oranında azaldığı hesaplanmıştır.”

Türkiye’de prostat hastalığı verilerinin dünya ile paralellik gösterdiğini ve hastalığın görülme sıklığının yüzde 20 civarında olduğunu belirten Turgut, Türkiye’de de prostat kanserinde belirgin artış olduğunun belirlendiğini öne sürdü.

Öte yandan, Türk Sağlık Sen Antalya Şube Başkanı Dr. Ali İhsan Yılmaz da radyoloji çalışanlarının bugün birçok sorunla karşı karşıya bırakıldığını ifade etti. Yılmaz, Sağlık Bakanlığı’nın çalışma koşullarında iyilileştirme yapılmaksızın, çalışan sayısındaki yetersizliği göz önünde bulundurmadan günlük çalışma saatlerini 5 saatten 7 saate çıkartmasının çalışanların daha fazla radyasyona maruz kalmalarına neden oluğunu kaydetti.Kaynak