Her nodül kanser riski taşıyor

zguz068adf1706861d4cby Yapılan yeni araştırmalar her nodülün kanser riski taşıdığını ortaya koydu.

* Nodülün boyutu önemli mi?
Eskiden sanıldığı ve hatta bazı hekimlerce hala kabul edildiğinin aksine, nodül boyutu kanser ile tam ve direkt bir ilişkiye sahip değildir. Eskiden 2 cm’in altındaki nodüllere önem verilmez, tedavi uygulanmazdı. Çünkü "kanser riski yok" diye düşünülürdü. Acı tecrübeler ve birçok bilimsel araştırma göstermiştir ki; 1 cm’in altındaki küçük nodüllerde de kanser çıkma riski büyük nodüllerden daha az değildir. O nedenle ‘Nodül henüz küçük kanser olma ihtimali düşük, ileri teknikler kullanılmasına gerek yok’ tarzı yaklaşımlar bilimsel değildir.
* Tiroit nodülünün fonksiyonu…
Nodülün fonksiyonu seçilecek tedavi yöntemine karar verme ve kanser riskini tahmin etmede çok önemlidir. Hatta tedavinin ne zaman ve nasıl yapılması gerektiğine dair hayati ipuçları bile verir. Her nodülde kanser çıkma ihtimali vardır, ancak soğuk nodülde kanser ihtimali daha yüksektir. Nodülün fonksiyonu en kesin olarak sintigrafi ile değerlendirilir. Nodül fonksiyon değerlendirilmesinde ultrasonografi veya doplerin yeri yoktur. Fonksiyon açısından nodüller dörde ayrılır:
* Soğuk nodüller
* Sıcak nodüller
* İlık nodüller
* Sıcak otonom nodüller
* Nodüller tiroid hormonunu bozar mı?

Tiroid bezesinde nodül olması her zaman tiroid hormon bozukluğuna neden olmaz. Ancak, sıcak nodlülerde, özellikle de otonom sıcak nodüllerde zehirli guatr yani tiroid hormon yükseliği (hipertiroidizm) çok sıktır. Bu durumda çok çalışan nodül aşırı hormon üretir. Tiroid hormon yetmezliği, yani hipotiroidizm uzun süre tedavi edilmezse devamlı yüksek kalan TSH isimli hormonun etkisiyle tiroid bezesinde nodül gelişimi görülebilir. Aynı şekilde zehirli guatrın (hipertiroidizm) kalıcı tedavisi uzun süre yapılmazsa, tiroid karşıtı ilaçlar (örn. propycil, thyrimazol) uzun süre kullanılırsa da tiroid bezesinde nodül gelişimi görülebilir. Soğuk nodüller genellikle tiroid hormon düzeyini bozmaz. Tiroid nodülünün hormon düzeyine etkisini araştırmak için FT3, FT4 ve TSH isimli hormonların kanda ölçülmesi gerekir.