Hangi yaşta hangi kontroller yapılmalı?

2CF28AB28434D743A126AE0BrHaberci belirtileri bulunmayan, fakat yüksek risk taşıyan erkek ve kadınlara, kanserin erken teşhisi için bazı önerilerde bulunuluyor. Bu öneriler, zaman zaman bazı değişiklikler gösterse de, temel olarak güncelliğini koruyor. Bu önerileri şöyle sıralayabiliriz:
20-39 YAŞ: (Kontrol aralığı 3 yıl) Kadınlarda; ağız boşluğu, tiroit bezi, lenf bezleri ve yumurtalıklar başta olmak üzere, muayene ve ayrıca memelerin her ay kendi kendi kontrolü ve PAP testi (seks ilişkisi erken başlayanlarda 20 yaştan önce). Erkeklerde; ağız boşluğu, tiroit bezi, lenf bezleri, testisler ve prostat önde gelmek üzene genel muayene.
40-50 YAŞ: (Kontrol aralığı 1 yıl) Kadınlar için yukarıdakilere ek olarak makattan tuşe ile muayene ve memelerin doktor kontrolü, kontrol aralığı 1-2 yıl olarak mamografi, ayrıca menopoz döneminde kürtaj ile rahim kontrolü. Erkekler için yukarıdakilere ek olarak makattan tuşe ile prostat muayenesi.
50 YAŞ VE ÜZERİ (Kontrol aralığı 3-5 yıl) Kadınlarda yukarıdakilere ek olarak dışkıda kanama testi, kalın bağırsak endoskopisi ve mamografi. Erkeklerde yukarıdakilere ek olarak dışkıda kanama testi, gerekirse kalın bağırsak endoskopisi.
Kansere karşı 7 önemli belirtiye dikkat edin!
Kanser tedavisinde bugün büyük gelişmeler kaydedildiğini belirten Prof. Dr. Erkan Topuz ekliyor: Ama her zaman için en etkili tedavi yöntemi erken teşhistir! Ben bugüne kadar 600 bine yakın kanser hastası tedavi ettim. Erken tanıyla binlerce hastamın yüzde 100 şifa bulduğuna bizzat tanık oldum.
Kanserin zorlu bir hastalık olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Topuz, hastalığa karşı uyanık olmak gerektiğini ısrarla vurguluyor, kanseri tanırsak savaşmanın çok daha kolay olduğunu söylüyor. Prof. Dr. Topuz kanserin önemsemediğimiz küçük belirtilerini şöyle sıralıyor ve "Bu belirtiler varsa lütfen hemen doktora gidin" diyor… – Bağırsak ve mesane alışkanlıklarında değişiklikler – İyileşmeyen yaralar – Zamansız kanama ve akıntı – Meme veya başka yerde sertlik – Hazımsızlık veya yutma güçlüğü – Benler veya bir siğilin belirgin değişikliği – Hırıltılı öksürük veya ses kısıklığı