Guatr ameliyatında kanser riski!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesince yapılan istatistik çalışmasında, son yıllarda fakülte hastanesine başvuran tiroid kanserli vaka sayısında artış olduğu tespit edildi.

OMÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, yaptığı açıklamada, guatr ameliyatı olan hastalardatiroid kanseri görülme sıklığında son dönemlerde artış gözlendiğini bildirdi.

Genel Cerrahi Polikliniği’ne guatr rahatsızlığı nedeniyle başvuran ve tedavi ettiği hastalarının 1993 yılından beri kaydını tuttuğunu belirten Erzurumlu, şöyle devam etti:

”Poliklinikte 1993 ile 2006 yılları arasında guatr ameliyatı yaptığım hastalarda tiroid kanserigörülme sıklığı üzerinde bir çalışma yaptık. O çalışmada tiroid kanseri oranı yüzde 9 olarak belirlendi. 2006 ile 2013 yılının Şubat ayı arasında da 243 guatr ameliyatında hastaların yüzde 22,63’ünde kanser saptandı. Son 6 aylık kısımda ise ameliyat ettiğim 24 guatr hastasının yüzde 70,83’ünde tiroid kanseri belirlendi.

Guatr ameliyatı olan her 3 hastadan 2’si tiroid kanseri riski taşıyor. Erkeklerde bu oran yüzde 34,92 olurken kadınlarda yüzde 18,33 olarak saptandı. Tiroid kanseri 49-52 yaş arasında daha sıkça görülmekte.’
Tiroid kanserinde erken teşhis ve tedavinin önemli olduğunu, hastaların yüzde 90’ından fazlasında olumlu sonuçlar alındığını anlatan Erzurumlu, tiroid kanseri görülme sıklığının çok yüksek olmamasına karşın son yıllarda çeşitli nedenlerden dolayı artış gözlendiğini, Türkiye’nin artışın yaşandığı ülkelerden biri olduğunu ifade etti.

ÇERNOBİL’İN ETKİSİ
Prof. Dr. Erzurumlu, son dönemlerde Karadeniz Bölgesi’nde ciddi oranda tiroid kanseri artışı gözlemlediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

”Hayatımızda yer alan ve radyasyon yayan tüm cihazlar tiroid kanserinin oluşumunda etken. Özellikle çocukluk çağında boğaz bölgelerinde röntgen filmlerine maruz kalmak büyük risk oluşturabiliyor. Günlük hayatımızda yer alan etkenlerin yanı sıra uzun süre radyoaktiviteye maruz kalmak da tiroid kanserini artıran sebepler arasında görülüyor. Ancak 1986 yılında gerçekleşen Çernobil nükleer felaketiyle radyasyon bulutları tüm Karadeniz sahilinde yayıldı. Bu durumun bir sonucu olarak da özellikle Karadeniz Bölgesi’nde tiroid kanserlerinde büyük bir artış meydana geldiğini gözlemliyoruz.”Kaynak