‘Genç kadınlarda kanser vakası daha çok’

30 ve 40’lı yaşlardaki kadınların erkeklere göre iki kat daha fazla kansere yakalandıkları açıklandı. Bu farkta en büyük etkenin meme kanseri olduğu belirtildi.

Kadınların 30’lu ve 40’lı yaşlarda erkeklere göre daha fazla kansere yakalandığı belirtildi. İki kat kadar bir oranda fazla kansere yakalanan ladınların en önemli mücedele ettiği hastalık ise meme kanseri olduğu kaydedildi. İngiltere Ulusal İstatistik verilerine göre 35-44 yaş arası kadınlarda meme kanseri riski gittikçe artyıyor. 2011 verilerine göre yeni kanser vakaları hastalıkların yüzde 30.7’sini oluştururyor.

Raporda kadınların erkeklere göre erken yaşta kansere yakalanma oranının yüksek olduğu belirtildi. Oysa erkeklerin yaşam boyunca hastalıklara yakalanma oranı daha yüksek. Erkekler için yüzde 25.6 yeni vaka ile prostat kanseri en yaygın kanser türü. Rakamlar diğer hastalık kanser türlerinde kadın ile erkek arasında çok fazla fark olmadığını gösteriyor.

2011 rakamlarına göre akciğer kanseri önlenebilir hastalıklar arasında ikinci sırada yer alıyor. Erkekler arasında yeni vakalarda yüzde 13.8, kadınlarda ise yüzde 11.6 olarak görülüyor.

Bağırsak kanseri üçüncü sırada yer alıyor. Erkerklerde yeni vaka oranı yüzde 13.6 iken kadınlarda yüzde 11.2 olarak belirlendi.

Kanser vakalarının son on yılda üçte bir oranına artmasında sigara, içki gibi sağlıksız yaşam tarzı faktörlerinin sebep olduğu kaydedildi. Ölümcül cilt kanseri vakalarının gençler arasında artış gösterdiği belirtildi. Geçen on yılda bu rakamın yüzde 66 olduğu ifade edildi.

2011 rakamlarına göre İngiltere’de rahim ve mide kanseri vakalarında azalma oldu. Kaynak