Cerrahpaşa’da 3. nesil kanser tedavisi dönemi

IMRT.widec Kanser tedavisine yönelik en yeni teknoloji olan ”3. nesil” tedavi yöntemlerinden doz yoğunluk ayarlı radyoterapi (IMRT) bölümü, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı’nda hizmete girdi.

İSTANBUL – İÜ Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, bir kurumun iyi işlev görebilmesi için fiziksel zenginliğe sahip bulunması, finansal ve insan kaynakları açılarından sağlam olması gerektiğini vurgulayarak, üniversite hastanelerinin fiziksel açıdan sağlıklı büyümediklerini, mali sıkıntılar nedeniyle de yeterince geliştirilemediklerini anlattı.
Sıkıntıları bulunsa da üniversite hastanelerinin binlerce hastanın ihtiyacını karşıladığını vurgulayan Prof. Dr. Söylet, rektörlük olarak ilk hedeflerinin bu hastanelerin fiziksel yapısını düzeltmek, modern, çağdaş hale getirmek olduğunu dile getirdi. İÜ’ye bağlı hastanelerin bina stokları çok eski olmasına rağmen, üzerine kurulu oldukları arazilerin tapularıyla ilgili sorunları bulunduğu için köklü bir düzenleme ve yenileme yapamadıklarını, çünkü arazilerin küçük küçük parçalar halinde çok sayıda kişiye ait olduğunu ve bu kişilerin zaman zaman dava açtıklarını aktaran Söylet, şöyle konuştu:
”Minik minik tapuların sahiplerini bulup, onları davalarından vazgeçmeye ikna etmek zorundasınız. Biz, bu çok iç oyucu çalışmanın içindeyiz. Ama bu çalışmanın büyük ölçüde tamamlandığını söyleyebilirim. Biz de bunun üzerine, kentsel dönüşüm alanı içine alınması için müracaat ettik. Müracaatımız Fatih Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesince kabul edildi. Bir tek Bakanlar Kurulu onayı kaldı. Başvurumuz tamamlandığında, fiziksel yapılarımızı da düzeltebilmek için ciddi bir yapılanma sürecine gireceğiz. Artık gecekondu usulü değil, gelecekte doğacak ihtiyaçlara göre hastaneye eklemeler yapabileceğimiz modern bir planla binaları yenilemek istiyoruz.”
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ 30 YILDA KAN KAYBETTİ 
Söylet, üniversite hastanelerinin mali kaynaklarının en iyi şekilde kullanılması için bütün dünyada kullanılan hizmet alımı yöntemini ve kamu-özel sektör işbirliğini hayata geçirmenin önemine işaret ederek, şunları söyledi:
”Eğer bu yöntem bize çok büyük yatırımlar yapmadan çok büyük girdiler sağlayacaksa bundan kaçmamamız gerekiyor. Üniversite hastaneleri son 30 yılda hakikaten kan kaybetti. Üniversite hastaneleri, üniversite hastanesi gibi olmamaya başladı. İlk olarak üniversite hastanelerine gelmesi gereken, ama yine de bulunmayan pek çok teknoloji, önce başka hastanelere geldi. Üniversite hastaneleri, üniversite hastaneleri olmaktan çıkarsa, bunun en büyük zararını bu ülke görür. Biz, gelecek nesiller için üniversite hastanelerinin haklarını, hukukunu korumaya devam edeceğiz. Ben, sadece radyasyon onkolojisi bölümünde değil, Cerrahpaşa’daki tüm bölümlerde, gelen hastaların sağlığına kavuşmuş olarak, hasta sahiplerinin de memnun, mutlu bir yüzle buradan ayrılmalarını temenni ediyorum.”
Radyasyon Onkolojisi Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Gülyüz Atkovar da bu bölümün 1978 yılında kurulduğunu, ancak aradan geçen zaman içinde cihazların teknik açıdan geri kalması nedeniyle hastalara yeterli hizmeti veremediğini ve kendi yakınları olan hastaları bile başka hastanelere yönlendirmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Bu durumu aşmak için iki proje geliştirdiklerini anlatan Atkovar, ”Bütçemiz kısıtlıydı. Bu nedenle en gelişmiş aleti en ekonomik şekilde hastaneye kazandırmaya çalıştık. Böylece Türkiye’de devlet üniversitelerinde IMRT cihazı ilk kez bizim hastanemize gelmiş oldu” diye konuştu.
IMRT NEDİR?   
Doz Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi-IMRT teknolojisinin temel felsefesi, tümör maksimum ışın verilerek ortadan kaldırılırken çevredeki ışın almaması gereken dokulara minimum ışın verilerek korunmaları olarak özetleniyor.
Cihaz, hangi açılardan, hangi alanlardan ışın verilmesi gerektiğini hesaplayarak, bu planlama doğrultusunda ışın gönderiyor. Bunun sonucu, radyoterapiye bağlı yan etkiler azaltılırken, hastanın yaşam kalitesinin artması ve ikincil tedavi gelirlerinin azaltılarak toplam tedavi maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.kaynak