Benlerdeki kanser riski

Bazı ben tiplerinin zamanla deri kanserine dönüşme riski taşıdığını belirten uzmanlar, bu dönüşümde güneşin etkisine dikkat çekiyor.

İSTANBUL – Amerikan Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Bölümü’nden Prof. Dr. Reha Yavuzer, bazı ben tiplerinin zamanla deri kanserine dönüşme riskine sahip olduğunu belirterek, benlerin deri kanserine dönüşümünde güneşin önemli etkisinin bulunduğunu söyledi.

”Benler, doğumdan beri var olabildiği gibi sonradan da çıkabilirler. Doğumsal benlerin bazılarında çok düşük de olsa deri kanseri gelişme olasılığı vardır. Bu nedenle bir benin doğumdan itibaren var olması onun iyi huylu olduğu anlamına gelmez. Sağlıklı bir bireyde ortalama 13-15 adet ben mevcuttur. Bu sayı yaşla ve ultraviyole ışınlarına maruz kaldıkça artış gösterir. Benler görünüşlerine, renklerine, bulundukları yere veya köken aldıkları hücrelere göre farklı isimlerle adlandırılırlar. Özellikle açık tenli ve uzun süre güneşe maruz kalan kişilerde daha çok ben görülür.”

BENLERE YAKIN TAKİP GEREKLİ

Yavuzer, benlerin iki nedenle tıbbi açıdan önem taşıdıklarına dikkati çekerek, ”Bazı ben tipleri, zamanla deri kanserine dönüşme riskine sahiptir. Deri kanseri görüntü olarak bazen benlerle kolayca karıştırılabildiği için kötü huylu bir oluşumun, iyi huylu bir ben olarak algılanıp tedavisiz bırakılması söz konusu olabilir. Bu nedenler, benlerin yakından takip edilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmakta ve gerektiği durumlarda benlerin alınarak patolojik olarak incelenmesini zorunlu kılmaktadır. Benlerin hepsinin alınması gerekli değildir. Belli kriterler benlerin alınması için neden teşkil eder” ifadelerini kullandı.

BENLER NASIL DERİ KANSERİNE NEDEN OLUR?

Prof. Dr. Yavuzer, benlerin deri kanserine neden olma konusuna da değinerek, ”Benlerin deri kanserine dönüşümünde, güneşin önemli etkisi bulunmaktadır. Bu nedenle güneşten korunma oldukça önemlidir. Güneşten korunmak için özellikle yaz aylarında güneş ışınlarının en dik ve etkili şekilde olduğu saatler olan 11.00-15.00 arasında çok zorunlu olmadıkça güneşe çıkılmamalı. Mümkün olduğunca kapalı ve sıkı dokumalı giysiler ile şapka kullanılarak, güneşe maruz kalan deri yüzeyleri azaltılmalı. Güneşe maruz kalan alanların korunması için ise koruma faktörü 20 ve üzeri olan güneş koruyucu kullanılmalı. Kış aylarında da açık havada yapılan sportif aktivitelerde, özellikle kayak sporunda güneş ışınlarından korunmak en az yaz aylarındaki kadar önem taşımaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA BİYOPSİ YAPILMALI

Benleri fazla olanlara, güneşe çok sık maruz kalanlara ve açık tenli olanlara belli aralıklarla doktor kontrolüne gitmeleri tavsiyesinde bulunan Yavuzer, ”Değişiklik gösteren benlerden biyopsi yapılması ve deri kanseri dönüşümü meydana gelmiş ise gecikmeden tedavi gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Çoğu deri kanseri, erken ve yeterli tedavi gerçekleştirildiğinde rahatlıkla tedavi edilebilmekte ancak tedavide gecikmeler meydana gelirse, kötü sonuçlara sebep olmaktadır” uyarısında bulundu.Kaynak