“Akıllı İlaçlar” Kanser Tedavisinde Umut Veriyor

Bilim adamları kanserin çaresini bulmak için cabalıyor.

İşte bu çabanın bir ürünü de “akıllı ilaçlar…”

Artık belli kanser türlerinde bu ilaçlar kullanılıyor ve başarılı sonuçlar elde ediliyor.

Günümüz tıp dünyasının en önemli araştırma çalışmaları kanserin tanı ve tedavisi için gerçekleştiriliyor.

Özellikle 2000’li yılların başından itibaren hızlanan bu çalışmalarda önemli bir aşamaya gelindi: Kanserleşmenin temelindeki değişiklikler bulundu.

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, “Bu değişiklikler aslında tedavi için bir hedef oluşturdu. Şuanda kanserle ilgili bu arge çalışmalarının büyük bir kısmını bu moleküler mekanizmaları yok etme yoluna doğru gittiğini görüyoruz.” dedi.

Bu bilgiden yola çıkılarak geliştirilen akıllı ilaçlar hem hastalara hem de hekimlere ümit veriyor. Akıllı ilaçların en büyük özelliği sadece kanserli hücreyi hedef alması, normal hücrelere zarar vermemesi..

Eralp, “Yan etkileri daha az kemoterapi gibi olmayan kanserin temelini hedefleyen ilaçlar.Onun için de ismi akıllı ilaçlar”. Bu ilaçlar şimdilik belli kanser türlerinde belli bir grup hasta için kullanılabiliyor.” dedi.

Yeşim Eralp, “Meme kanseri, akciğer kanseri, yumurtalık kanseri, bağırsak kanserleri bunların başında yer alıyor.”Gerçekten hedefi olan doğru hasta gurubuna uyguluyorsak hastalarımızda sağkalım şansını artırabiliyoruz. Son derece olumlu sonuçlar alabiliyoruz.” dedi.

Prof.Dr. Yeşim Eralp’in önemli bir uyarısı var; “Kendimizi tanıyalım bunun dışında bizde olan en ufak bir değişikliğin üstüne gidelim. //bulguların üstüne önemle gidelim bir hekime gidelim. Ve bilime güvenelim.”Kaynak