Aferez yöntemiyle kanser tedavisi

İnsan hayatını tehdit eden pek çok rahatsızlık kanı temizleyen ”aferez” yöntemiyle tedavi edilebiliyor.

Kanser, karbonmonoksit zehirlenmesi ve kolesterol dahil pek çok rahatsızlığa çare olan aferezle ilgili gelişmeler, Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı ve yarın başlayacak Dünya Aferez Kongresi’nde ele alınacak.

Dünya Aferez Kongresi Genel Sekreteri Doç. Dr. Fevzi Altuntaş, kongrenin Türkiye’de yapılmasının ülke adına önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

AFEREZ YÖNTEMİ NEDİR?

Donör veya hastadan tam kanın alınarak bileşenlerine ayrılması ve istenen bileşenin alındıktan sonra kalan kısmının geri verilmesi işlemine aferez dendiğini ifade eden Altuntaş, aferez kelimesinin ayırmak ve uzaklaştırmak anlamını taşıdığını söyledi.

Aferezle ilgili dünyanın dört bir yanında yapılan çalışmaların kongredeki 6 ayrı oturumda sunulacağını belirten Altuntaş, bilimsel program çerçevesinde 6 uydu sempozyumu gerçekleştirileceğini bildirdi.

Halk arasında ”kemik iliği” olarak bilinen kök hücre nakillerinin, öncelikle ”akut lösemi” denilen kan kanserleri, akut myeloblastik lösemi (AML), akut lenfoblastik lösemi (ALL), lenf bezi kanserleri olarak bilinen non-Hodgkin lenfoma (NHL), Hodgkin lenfoma, kemik iliği kanserlerinden multiple myeloma, myelodisplastik sendrom (MDS), ”kronik lösemiler” olarak adlandırılan kronik myelositik lösemi (KML), kronik lenfositik lösemi (KLL) gibi kan, kemik iliği ve lenf bezi kanserlerinde tamamen şifa sağlayabildiğini belirten Altuntaş, kök hücrenin kandan ayrıştırılmasında aferez yöntemine başvurulduğunu söyledi.

KANA KARIŞAN MİKROBU AFEREZ TEMİZLİYOR

Kan zehirlenmelerinde de tedavi amaçlı afereze başvurulduğunu bildiren Altuntaş, bu yöntemle dokularda hasar yapan maddelerin kandan uzaklaştırıldığını ifade etti.

Doç. Dr. Altuntaş, aferezin, yaklaşan sonbaharda artan mantar zehirlenmeleri başta olmak üzere ilaç zehirlenmelerine bağlı ortaya çıkan karaciğer yetmezliklerinde ve viral hepatitlere bağlı mikrobik sarılıklarda karaciğere kendini toparlama süresi kazandırdığını vurguladı.

ORGAN NAKİLLERİNDE BAŞARIYI ARTIRIYOR

Aferezin, karaciğer nakli için zaman kazandırdığını ve köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Altuntaş, ”Nakil yapılıncaya kadar aferez ile destek tedavi uygulamaları adeta ‘hayat köprüsü’ rolü oynamaktadır” dedi.

Altuntaş, aferezle ilgili şu bilgileri verdi:

”Kan ve doku grubu uyumsuz organ nakillerinde tedavi amaçlı aferez, organın reddinden sorumlu yüksek seviyedeki antikorları azaltabilir. Kan grubu uyumsuz organ nakilleri için nakil öncesi ve sonrası plazmaferez ile antikor seviyeleri düşürülebilir. Böylece erken dönem organ reddi önlenerek nakledilen organın sağ kalımı artabilir. Bu yöntemle daha fazla hasta nakil şansı bulabilir.”

YÜKSEK KOLESTEROL AFEREZ İLE TEDAVİ EDİLEBİLİYOR

Kan yağlarındaki yüksek kolesterolün özellikle kalp ve damar hastaları için risk faktörü olduğuna dikkati çeken Altuntaş, ”Diyet, yaşam şeklinin değiştirilmesi, egzersiz ve ilaç tedavisi ile kontrol edilemeyen dirençli veya ailesel kolesterol yüksekliğinde aferez yöntemi önemli bir tedavi seçeneğidir.

Doktor onayı ve kontrolünde yapılan ve kalp krizi riskini azaltan bir tedavi yöntemidir” şeklinde konuştu.Kaynak