Gereksiz koltuk altı ameliyatlarına son

Meme kanserinde sadece ‘nöbetçi lenf bezlerinin’ çıkartılmasıyla yapılan kanser evrelemesi, klasik koltuk altı ameliyatıyla sağlanan veriler kadar doğru ve güvenilir bir tanı yöntemi olarak tercih ediliyor.

memememekan.jpg.hmedium İSTANBUL – Genel Cerrah Op. Dr. Hamdi Koçer, meme kanserinin lenfler yolu ile yayıldığını ve kanser hücrelerinin ilk önce en yakındaki komşu lenflere ulaştığını belirtiyor. Bu durum, hastalığın herhangi bir evresinde ortaya çıkabiliyor. Memede saptanan tümörün çapı büyüdükçe, koltuk altına yayılma ihtimali de teorik olarak artıyor. Dolayısıyla koltuk altındaki lenf bezlerinin durumu hastalığın evresini saptamak için gerekliyken, hastalığın evresi de uygulanacak tedavi planı için önem taşıyor.

Koltuk altı ameliyatlarının, meme kanseri tedavisinde yıllardır kaçınılmaz olarak uygulandığını belirten Op. Dr. Hamdi Koçer’e göre, koltuk altı lenf bezlerinin çıkarılmasının komplikasyon ve risklerinden dolayı son yıllarda nöbetçi lenf bezleri örneklemesi tercih ediliyor ve güvenle uygulanıyor.

Evre I ve Evre II meme kanserlerinin çoğunda koltuk altı lenflerinde yayılma görülmediğini belirten Op. Dr. Hamdi Koçer, nöbetçi lenf operasyonları hakkında şu bilgileri veriyor: “Geçmiş yıllarda bunu anlamanın tek yolu koltuk altı lenflerini tamamen çıkarmaktı. Koltuk altı lenflerinin çıkarılması sonucu hastaların yarısında, kolda ciddi şişme ve dolaşım bozukluğu gibi komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Lenfödem denilen koldaki bu dolaşım bozukluğu bir süre sonra hastaların kolunu kullanmasını kısıtlıyor ve hatta olanaksız hale getiriyor. Hastaların kolundaki dolaşım bozukluğu kolun kaybına kadar giden ileri safhalara varabiliyor.

NÖBETÇİ LENF BİYOPSİSİNİN AVANTAJLARI
Bu yöntemle, ameliyattan en az 2 saat kadar önce hastanın tümörünün çevresine normal bir iğne ile radyoaktif madde enjekte ediliyor. Amaç, memeden koltuk altına giden lenfatik yollardaki ilgili ilk lenfaların tespitidir. Bu lenflerin ismi nöbetçi lenflerdir. İlacın koltuk altına yayılması için, en az 2 saat kadar bekleniyor. İki saat sonra hastanın lenfosintigrafisi çekilip, nöbetçi lenflerin yerleri ve sayısı tespit ediliyor. Hasta ameliyathaneye alındığında da, gama prob denilen radyoaktivite ölçen bir cihaz sayesinde, nöbetçi lenfler bulunuyor ve 2 cm’lik küçük bir kesiden çıkartılıyor. Çıkartılan nöbetçi lenfler, ameliyathanedeki patoloji doktoru tarafından anında inceleniyor ve tümör metastazı görülmez ise, koltuk altı lenflerine dokunulmuyor. Nöbetçi lenflerde tümör hücresi varsa, o zaman tüm koltuk altı lenflerini çıkarmak gerekiyor. Ancak nöbetçi lenflerde kanserli hücre tutulumu söz konusu değil ise, diğer bir deyişle biyopsi sonucu negatif ise hastanın koltuk altı ameliyatına artık ihtiyaç kalmıyor. Erken evre meme kanseri ameliyatından 24 saat sonra hastayı sağlıklı bir şekilde evine taburcu etmek mümkün oluyor.”kaynak