Emzirmek, kanser riskini azaltıyor

3 (69) Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, emziren kadınlarda meme kanseri riskinin daha az olduğunu belirtti.

Samsun- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMUSUVAM) Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Erzurumlu, yaptığı açıklamada, kadınlarda en sık görülen kanser türünün meme kanseri olduğunu hatırlattı. Meme kanserininde hormonsal kaynaklı bir hastalık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Erzurumlu, meme kanserinin kesin bir nedeni olmamakla birlikte en önemli etkenin genetik faktörler olduğunu ifade etti.
Hastalığın günümüzde hormonsal kökenli bir hastalık olarak kabul edildiğini belirten Prof. Dr. Erzurumlu, tedavi açısından da erken tanının önemine işaret etti.
Meme kanserinde de diğer kanser türlerinde olduğu gibi erkan tanının hastalığın tedavisi açısından önemli olduğunun bilindiğini, ancak meme kanserinde bu durumun daha belirleyici olduğunu ifade eden Erzurumlu, bütün kanserlerin cerrahi tedavisinde olduğu gibi meme kanserlerinde de temel amacın tümörlü dokunun temizlenmesi olduğunu vurguladı.
Emziren kadınlarda meme kanseri riskinin daha az olduğunu belirten Prof. Dr. Erzurumlu, şunları kaydetti.
”Yapılan araştırmalara göre çocuk emziren kadınlarda meme kanserine yakalanma riskinin diğer kadınlara göre daha az olduğu biliniyor. Emzirme kanser yapan hormonları azaltarak yenilenme sağlar. Emziren kadınlarda östrojen aktivitesi düşük olur. Bu da kanser açısından koruyucu bir etki gösterir. Benzer nedenlerle emzirme süresinin uzun olması kanserin önlenmesinde önemli bir faktördür.”
Meme kanseri tedavisinin bir kaç farklı aşamaları olduğunu da belirten Erzurumlu, cerrahi tedavi ile lokal hastalığın ortadan kaldırılırken, ışın tedavisi ile hastalığın lokal meme bölgesi tekrarının önlenebileceğini ifade etti.
Memenin estetik açıdan kadınlar için önemini ve vurgulayan Prof. Dr. Erzurumlu, ”Kanserli memelerde memenin mümkün olduğu kadar yerinde bırakılması, şekil bozukluğunun önlenmesi, zorunlu olarak memenin tamamının alınması durumunda ise estetik girişimlerle görünümün düzeltilmesi esastır” dedi.
Prof. Dr. Erzurumlu meme kanserinin genellikle 20 ile 40’lı yaşlarda yaygın olarak görüldüğünü de ifade etti.kaynak