Bu hastalık tanınmıyor

3 (116) Kalın bağırsak kanseri, Türkiye’de az tanınan hastalıklar arasında yer almaya devam ediyor; 18 yaş üstü nüfusun yüzde 94’ü kalın bağırsak kanseri hastalığını bilmiyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de Mart ayı, Kalın bağırsak Kanseri Bilinçlendirme Ayı olarak kabul ediliyor.

Mart ayı, tüm dünyada ve Türkiye’de her yıl kalın bağırsak kanseri bilinçlendirme ayı olarak kabul ediliyor. “Kalın bağırsak Kanseri Bilinçlendirme Ayı”, kalın bağırsak kanserinin belirtileri, teşhis yöntemleri ve nasıl engellendiği konusundaki kamu bilincini arttırmak, 50 yaşını geçmiş herkesi kalın bağırsak kanseri riskini azaltmak için düzenli taramalar yapmaya teşvik etmek amacını güdüyor.

Bilinçlendirmenin Türkiye’de de yaygın bir şekilde yapılması büyük önem taşıyor. Çünkü, Türkiye’de kalın bağırsak kanserinin bilinirliğini ölçmek üzere yapılan araştırmaların sonuçları, hastalığın az tanınan hastalıklar arasında yer almaya devam ettiğini ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 18 yaş üstü nüfusun yüzde 94’ünün kalın bağırsak kanseri hakkında bilgisi bulunmuyor. Kalın bağırsak kanserini bildiğini söyleyen deneklerin üçte ikisi de tedavi yöntemleri hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtiyor.

Kalın bağırsak kanserinin teşhisi:

Tarama amacıyla 50 yaş üzerindeki her erişkinin 10 yılda bir kolonoskopik taraması,  her yıl dışkıda gizli tan tayini ve her beş yılda bir sigmoidoskopik tetkikinin yapılması gerektiğini söyleyen uzmanlar, yine her on yılda bir çift kontrastlı kolon grafilerinin de çekilmesinin önemli olduğunu belirtiyorlar. ,
Araştırmalar kalın bağırsak kanseri nedeniyle meydana gelen ölümlerin yarısının tarama, izleme ve halihazırda mevcut olan yöntemlerle tedavi edilmesi yoluyla önlenebildiğini ortaya koyuyor.

Kalın bağırsak kanseri tedavisi:

Hastalığın tedavisinde cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hedefli tedaviler (monoklonal antikorlar) kullanılmaktadır. Erken evrede tanının konması, tam şifa ile sonuçlanır.

Dünyada kalın bağırsak kanseri:

Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon yeni hastaya kalın bağırsak kanseri teşhisi konulmaktadır, bu vakaların hemen hemen yarısı (400 bin) Avrupa’da görülmektedir. Kalın bağırsak kanseri, hem kadınlar hem de erkeklerde ölüme sebebiyet veren kanser tipleri arasında Avrupa’da ikinci sırayı, tüm dünyada üçüncü sırayı almakta ve her yıl Avrupa’da 200 bin, tüm dünyada ise 700 bin kişinin ölümüne neden olmaktadır. kaynak