Bu haber erkeklerin moralini bozacak

77773 Üroonkoloji Kongresi’nden erkeklere kötü haber çıktı… Prostat kanseri vakaları artıyor.. 12 ilde araştırma yapıldı, işte sonuçlar..

Üroonkoloji Derneği tarafından düzenlenen Üroonkoloji Kongresi’nden erkekler için kötü haberler çıktı…

Toplantıya Üroonkoloji Derneği Başkanı ve Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Yaşar Bedük, Kongre Eş Başkanı Prof. Dr. Haluk Özen, Kongre Bilimsel Sekreteri Doç. Dr. Cemil Uygur, Üroonkoloji Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Sinan Sözen ve Dr. Ferruh Zorlu katıldı.

Dr. Ferruh Zorlu Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen “Türkiye’de Prostat Kanseri İnsidansı” (görülme sıkılığı) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türkiye’nin 12 ilinde gerçekleştirilen araştırmaya göre prostat kanseri görülme oranının zannedildiği gibi az olmadığı belirtildi.

Dr. Zorlu, “Araştırma Adana, Ankara, Edirne, Erzurum, Malatya gibi 12 ilde gerçekleştirildi. Sonuçlara göre prostat kanserinin en sık görüldüğü yaş aralığı 65-69 yaş arası, en düşük ise 25-29 yaş arası. Toplam hasta sayısının %88.6’ sında ilk başvuru sırasında ürolojik şikayeti var.

Bu hastalara tanı konması da %98.5 biyopsi, %0.6 prostatektomi ve %0.9 TUR ile gerçekleşiyor. Hastaların %96.8’ ine ilk biyopside tanı konuyor. Tanı konduktan sonra ise hastaların %51.8’ i ameliyat ile tedavi ediliyor” dedi. Zorlu, prostat kanserinin Türkiye’de erkeklerde en sık görülen kanserler arasında 2. sırada yer aldığını da söyledi.
BÖBREK KANSERLERİ DE ARTIYOR

Doç. Dr. Sinan Sözen, prostat kanseri kadar böbrek ve mesane kanserinin de önemli olduğunu söyledi ve “Dünyada her yıl yaklaşık 200 bin kişiye yeni böbrek kanseri (renal hücreli karsinum) tanısı konmakta, 100 bin hasta da böbrek kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Böbrek kanserleri sık görülen ve ölüm oranı yüksek ürolojik tümörlerden biridir. Erişkinlerde görülen tümörlerin yaklaşık yüzde 3`ünden böbrek kanserleri sorumludur. Mesane kanseri üriner sistemi en çok etkileyen kanserdir. Amerika Birleşik Devletleri’nde tüm kanserler içinde erkeklerde dördüncü, kadınlarda sekizinci sıklıktadır. Türkiye’ye ait verilerde ise mesane kanseri erkeklerde prostat kanserinden sonra en sık karşılaşılan tümör tiplerinden biridir.” diye konuştu.kaynak