Böbrek Kanseri

gkm Böbreklerden köken alan birçok kanser tipi bulunuyor.
Erişkinlerde en sık‘böbrek hücreli kanser’ tipi görülüyor. Bu kanser tipi böbreğin kanı filtre eden ve idrarı oluşturan dokularından kaynaklanıyor. Ancak unutulmamalıdır ki erken dönem böbrek kanserlerinde hiçbir belirti olmayabiliyor. Bu nedenle doktora başvurmak için yukarda bahsi geçen belirtilerin ortaya çıkması beklenmemeli.
Zira erken dönemde yakalanan böbrek kanserlerinin tedavi başarısı ve buna paralel olarak da tedavi sonrası yaşam süresi çok daha yüz güldürücü oluyor.

 

Risk Faktörleri ve Tanı

Böbrek kanseri sigara için kişilerde 5 kat daha fazla görülüyor..

Erken tanı için: Erken dönemde hiçbir belirti vermeden sinsice gelişebiliyor. Bu nedenle düzenli aralıklarla doktor kontrolünden geçmeyi ihmal etmeyin.

Tanı nasıl konuluyor?

Doktorunuz genel sağlık durumu hakkında sorular yöneltiyor ve fiziki inceleme yapıyor. Ardından genel sağlık durumunu değerlendirmek amacıyla kan ve idrar örnekleri alıyor. Böbrek ve çevre organların değerlendirilmesi için de çeşitli radyolojik tetkiklerden yararlanabiliyor. Bunlar arasında; ultrasonografi, İVP, bilgisayarlı tomografi, MRI vb. tetkikler yer alıyor. Böbrek kanseri öntanısı konulduktan sonra hastalığın yayılım derecesini anlamak amacıyla doktorunuz ek tetkikler isteyebiliyor.

Belirtileri Nelerdir?

Böbrek kanserleri erken dönemlerinde sıklıkla herhangi bir belirti veya şikayet oluşturmuyor.
Böbrek kanserinin büyümesiyle birlikte bazı belirtiler ortaya çıkabiliyor. Bunlar; idrarda kan varlığı, gözle görülebilen kanama veya sadece idrar tahlilinde görülebilen mikroskobik kanama şeklinde olabiliyor. Böbrek bölgesinde muayenede ele gelen kitle, iştahsızlık, kilo kaybı, tekrarlayan ateş, devamlı olabilen yan ağrısı, genel halsizlik ve kendini kötü hissetme, tansiyon yükselmesi, kan değerlerinde normalin altına inme (kansızlık) de böbrek kanserlerinde görülebiliyor.
Bu belirtiler böbrek kanseri dışındaki hastalıklarda da gözlenebiliyor. Dolayısıyla bu tür yakınmaları olan kişilerin doğru teşhis ve tedavi için en kısa zamanda bir üroloji uzmanına başvurmaları son derece önem taşıyor.

Nasıl Tedavi Ediliyor?

Böbrek kanserlerinde birinci basamağı cerrahi yöntemle mevcut kanserli dokunun tamamen çıkarılması oluşturuyor. Ancak unutulmamalı ki cerrahi yöntemle tam tedavinin sağlanabilmesinde kanserin derecesi ve evresi büyük önem taşıyor. Erken saptanabilen böbrek kanserlerinde cerrahi ile tam tedavi sağlama şansı oldukça yüksek.