Akciğer Kanseri

ages En sık görülen kanserdir ve kansere bağlı ölümlerin birinci nedenidir. Erkeklerde kadınlara göre 4 katı fazladır.

Akciğer kanserleri genel olarak 2 tiptir; Küçük hücreli ve küçük hücreli dışı Akciğer kanserleri. Küçük hücreli Akciğer kanserleri hızlı gelişen ve çabuk yayılan kanserlerdir. Kemoterapi ve radyoterapiye duyarlıdır.

Küçük hücreli dışı Akciğer kanserleri  bir kaç tiptir;

Yassı hücreli (Epidermoid vaya Skuamöz) hücreli, Adeno kanser, Büyük hücreli veya karışık olabilirler. Küçük hücreli Akciğer kanserleri nispeten daha yavaş gelişirler, erken dönemlerde tedavileri cerrahidir, tedavilerinde kemoterapi ve radyoterapi de kullanılır.

 

Risk Faktörleri

En önemli nedeni sigaradır. Akciğer kanserinin oluşmasının %80 nedeni sigaradır.

İçilen sigara miktarı ve süresi arttıkça kanser olma riski daha da artmaktadır. Uzun süre sigara içildikten sonra sigarayı bırakan bir kimsede hiçbir zaman hiç içmeyen kimsenin az olan riskine kavuşamamaktadır. Sigara yanında kanser olabilme genetik yatkınlığı da önemlidir, bu nedenle her sigara içen kimsede kanser olmamaktadır.

Tanı Nasıl Konuluyor?

Akciğer kanseri tanı yöntemleri:

1.Muayene
2.Akciğer grafisi
3.Göğüs Bilgisayarlı Tomografisi
4.Balgam sitolojisi (balgamda hücrelerin incelenmesi)
5.Bronkoskopi (Solunum yolları ve Akciğerin ışık kaynağıyla gözle görülmesi)
6.Biopsi ve Patolojik inceleme

Kesin tanı için mutlaka biopsi ve patolojik incelenmeyle konulmalıdır. Biopsi bronkoskopi sırasında görülen tümörden parça alınması veya Akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografide saptanan tümörden iğne ile parça alınması (İğne Aspirasyon biopsi) şeklinde olabilir.

Tanı konduktan sonra hastalığın Evrelendirilmesi diye adlandırılan yöntemle hastalığın yaygınlığı saptanır ve buna göre yapılacak tedavi planlanır.

Evrelendirme için gerekli olabilecek yöntemler:

1.Pozitron Emisyon Tomografisi (PET)
2.Mediastonoskopi ve biopsi
3.Karın Ultrasonografisi
4.Karın Bilgisayarlı Tomografisi (veya Magnetik Rezonans İncelemesi (MRI))
5.Kemik Sintigrafisi
6.Beyin MRI

Bu yöntemlerin bazıları veya hepsi birlikte gerekebilir.

Nasıl Tedavi Ediliyor?

Mediasten lenf bezlerine yayılmış olan hastalıkta tedavi kemoterapi ve radyoterapiyi birlikte uygulamaktadır. Bu ya eşzamanlı kemoterapi ve radyoterapi şeklinde, ya da önce birkaç ay kemoterapi ardından radyoterapi şeklinde uygulanabilir.

İleri, metastatik hastalık tedavisi

Akciğer dışına yayılmış, uzak organlara yayılım (metastaz) yapmış olan veya daha erken dönemlerdeki hastalığın tedavisindeki başarısızlıklarda tedavi kemoterapidir.

Kemoterapi

Kemoterapi hastalığın ilerlemesini durdurmak, yavaşlatmak, hastanın hastalığa bağlı sıkıntılarını azaltmak amacıyla yapılır. Kemoterapi bir süre uygulandıktan sonra ara verilebilir, gerekirse ilaçlarda değişiklik yapılabilir.

Radyoterapi

Gerektiği zamanlarda bölgesel olarak (akciğer, kemik vs) radyoterapi de tedaviye girebilir.

Küçük hücreli Akciğer kanseri Tedavisi

Bu hastalığın tedavisi kemoterapidir ancak hastalık yaygınlığına göre uygulamada farklılıklar gösterebilir. Bu hastalıkta cerrahi tedavi uygulanmaz.

Tek taraflı akciğerde sınırlı hastalık tedavisi

Kemoterapi ve radyoterapi

Bu dönemde  tedaviye kemoterapi ve radyoterapi eş zamanlı birlikte başlanır.  Radyoterapi süresinde belirli günlerde aynı zamanda kemoterapi uygulanır. Radyoterapi tamamlandıktan sonra bir müddet daha kemoterapiye devam edilir.

Yaygın hastalık tedavisi

Kemoterapi

Bu dönemde tedavi kemoterapidir. Kemoterapi hastalığın ilerlemesini durdurmak, yavaşlatmak, hastanın hastalığa bağlı sıkıntılarını azaltmak amacıyla yapılır. Kemoterapi bir süre uygulandıktan sonra ara verilebilir, gerekirse ilaçlarda değişiklik yapılabilir.

Radyoterapi

Gerektiği zamanlarda bölgesel olarak (akciğer, kemik vs) radyoterapi de tedaviye girebilir.

Küçük hücreli Akciğer kanseri Tedavisi

Bu hastalığın tedavisi kemoterapidir ancak hastalık yaygınlığına göre uygulamada farklılıklar gösterebilir. Bu hastalıkta cerrahi tedavi uygulanmaz.

Tek taraflı akciğerde sınırlı hastalık tedavisi

Kemoterapi ve radyoterapi

Bu dönemde  tedaviye kemoterapi ve radyoterapi eş zamanlı birlikte başlanır.  Radyoterapi süresinde belirli günlerde aynı zamanda kemoterapi uygulanır. Radyoterapi tamamlandıktan sonra bir müddet daha kemoterapiye devam edilir.

Yaygın hastalık tedavisi

Kemoterapi

Bu dönemde tedavi kemoterapidir. Kemoterapi hastalığın ilerlemesini durdurmak, yavaşlatmak, hastanın hastalığa bağlı sıkıntılarını azaltmak amacıyla yapılır. Kemoterapi bir süre uygulandıktan sonra ara verilebilir, gerekirse ilaçlarda değişiklik yapılabilir.

Radyoterapi

Gerektiği zamanlarda bölgesel olarak (akciğer, kemik vs) radyoterapi de tedaviye girebilir.

Belirtileri Nelerdir?

Akciğer kanseri belirtileri:

1. Öksürük (kuru veya balgamlı)
2. Balgam çıkarma (özellikle kanlı balgam)
3. Nefes darlığı
4. Göğüs, omuz veya sırt ağrısı
5. Ses kısılması
6. Halsizlik
7. Parmaklarda çomaklaşma olarak sayılabilir.

Erken Teşhis İçin Ne Yapabilirim?

Akciğer kanseri erken yakalansa bile prognozu iyi olmayan bir kanserdir. Buna rağmen erken yakalanırsa cerrahi tedaviden yararlanma şansı vardır. Önerilecek tek erkan tanı yöntemi akciğer filmidir. Daha detaylı bir yöntemin kullanılmasının anlamı ve gereği yoktur.

Nasıl Korunabilirim?

En önemli nedeni sigaradır.

Akciğer kanserinden korunmanın tek ve en kolay yolu hiç sigara içmemektir.