Akciğer kanseri kan testiyle teşhis edilebilecek

289667 Hastalardaki kanser riskini daha kesin bir şekilde belirleyebilecek test gereksiz cerrahi müdahaleleri, biyopsileri ve yinelenen görüntüleme tetkiklerini azaltacak.

ANKARA – ABD’li bilim adamları erken aşamadaki akciğer kanserinin basit bir kan testiyle saptanabileceğini açıkladı. Test hastanın kan dolaşımındaki beyaz kan hücrelerinin gen ifadelerine bakılması temeline dayanıyor.

TÜBİTAK’ın bilim dergisi Bilim ve Teknik’in Ağustos sayısında yer alan habere göre, Pensilvanya Üniversitesi’nden tıp doktoru Yrd. Doç. Dr. Anil Vachani ve çalışma arkadaşlarının kullandığı test, başlangıç aşamasındaki tümörün kana salgıladığı faktörleri taramak yerine hastanın kan dolaşımındaki kendi beyaz kan hücrelerindeki gen ifadelerine bakılması temeline dayanıyor.
Dr. Vachani çalışmaları ile ilgili olarak, “Bu hücrelerdeki gen tiplerinin bizlere kanserin var olup olmadığını söyleyebileceğini bulduk” ifadesini kullandı.
Yöntemin doğruluğunu ve geçerliliğini sınamak için araştırmacılar, yaş, sigara içme durumu, cinsiyet ve ırk bakımından aynı özellikler taşıyan akciğer kanserlerinin erken evrelerindeki 44 hasta ve 52 sağlıklı bireyden oluşan bir kontrol grubu oluşturdu ve kanserin varlığını saptamada kullanılabilecek en iyi hedefi belirlemek için bir takım genetik diziler kullandı. 15 gen dizisinin yüzde 87’lik bir oranla en yüksek doğruluğu taşıdığını buldular.
Dr. Vachani, şunları kaydetti: “Bu bulgular, akciğer kanserlerinin dolaşımdaki beyaz kan hücreleriyle etkileştiğini ve bu hücrelerdeki etkin gen tiplerini değiştirdiğini gösteriyor. Elde edilen bu sonuç, ileride akciğer kanseri kuşkusu taşıyan hastalarda non-invaziv tanısal bir testin geliştirilmesi için kullanılabilir.
Hastalardaki kanser riskini daha kesin bir şekilde belirleyebilecek bu tanısal test, çok değerli olabileceği gibi gereksiz cerrahi müdahaleleri, biyopsileri ve yinelenen görüntüleme tetkiklerini azaltacak ve önemli ekonomik etkileri olacaktır.”
Dr. Vachani, bu yaklaşımın akciğer kanseri tanısında kullanılabilirliğini daha iyi değerlendirmek için daha geniş gruplar üzerinde doğrulama çalışmaları yapmayı planladıklarını ve sonuçların umut verici olması durumunda gelecekte klinik bir deneyde sınamak istediklerini belirtti.
Araştırma, Amerikan Göğüs Derneği’nin 20 Mayıs 2008’de Toronto’da gerçekleştirilen uluslararası konferansında da sunuldu.