Meme Kanserinde Doğru Tedavi Meme Kurtarıyor

Özel Medline Aydın Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Alptekin Memiş, meme kanserinde doğru tedavinin meme kurtardığını belirtti.

Meme kanseri, yaşamı boyunca kadının memesinde bir sertlik fark etmesi ya da ağrı gelişmesiyle sık rastlanan bir durum olarak ortaya çıkıyor. Memede fark edilen sertliklerin, kitlelerin ve değişikliklerin büyük bir çoğunluğu kanser olmuyor. Yapılan literatür çalışmalarında memedeki kitlelerin ancak yüzde 10’unda kanser tespit edilebiliyor.

Meme kanserinin en kolay taranabilen ve erken teşhisi hayat kurtaran bir kanser türü olduğunu belirten Özel Medline Aydın Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr Alptekin Memiş, “Meme kanseri, meme dokusunu oluşturan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde çoğalması sonucu ortaya çıkar. Meme kanseri dünyada akciğer kanserinden sonra ortaya çıkan en önemli ikinci kanser türüdür. Erkeklerde de görülebilen meme kanseri kadınlarda 100 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle risk faktörlerine sahip kadınlarda erken tarama programlarına başlanılması, kadınlara kendi kendine muayene yöntemlerinin öğretilmesi ve hangi durumlarda hekime başvurmaları gerektiğinin bilgisinin verilmesi önemlidir. Çünkü meme kanserinde erken teşhis yüzde 96 hayat kurtarıcıdır. Bu yüzden meme kanserinde erken teşhis ve akabinde tedaviye başlanması çok önemlidir. Meme kanseri tedavisinde cerrahi müdahale önemlidir ve çoğunlukla başarılı sonuçlar vermektedir. Cerrahi müdahale öncesinde ve sonrasında farklı yöntemler uygulanabilmektedir. Bu tedaviler belirlenirken meme kanserinin türü, tümörün yeri ve büyüklüğü dikkate alınmalıdır” dedi.

Cerrahi müdahale öncesi ve sonrasında dikkat edilmesi gerekenlere de değinen Memiş, “Meme kanseri tedavisi cerrahi müdahale öncesinde tümörün küçültülmesi maksadıyla kemoterapi veya hormonterapi gerektirebilmektedir. Burada amaç kanser dokusunun, yani tümörün cerrahi müdahale ile rahatlıkla temizlenebilir boyuta getirilmesini sağlamaktır. Cerrahi müdahale memenin tamamen alınması, tümörlü bölgenin alınması veya memenin bir kısmının alınması olarak üç şekilde yapılabilir. Hangisinin tercih edileceği ise tümörün büyüklüğüne, yayıldığı alanın büyüklüğüne, memenin kendi büyüklüğüne ve şartlar müsaade ediyorsa hastanın tercihine göre değişebilir. Cerrahi müdahalede amaç, tümörün ameliyat ile vücuttan alınmasıdır. Cerrahi müdahale sonrasında radyoterapi, kemoterapi veya hormonterapi uygulanabilmektedir. Cerrahi müdahalenin amacı tümörü olduğu gibi almak iken ameliyat sonrasında uygulanan tedavilerde amaç vücutta kalmış kanser hücrelerinin tamamen yok edilmesi ve tümörün yenilenmesini engellemektir” diye konuştu.Kaynak